dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Setkání 3. věku: S. Rauschgoldová o Jezuitských vzdělancích a literatuře barokní doby

b_420_236_16777215_00_images_10_Skupinka.jpg

Jezuitští vzdělanci
V přednášce cyklu Setkání 3. věku, nazvané Jezuitští vzdělanci a literatura barokní doby, se JUDr. Scarlett Rauschgoldová zaměřila v úterý 26.6.2018 na členy Tovaryšstva Ježíšova, kteří ve své době významně ovlivnili vývoj v kultuře, vědních oborech, včetně věd přírodních, ale i historii, podíleli se na obnově českého jazyka a utváření národního sebevědomí. Na historickém pozadí přiblížila řadu osobností, některých dodnes velmi uznávaných a některých dodnes velmi zavrhovaných.
Její podrobná znalost příčin a souvislostí, motivací a dobového kontextu nám dala nahlédnout i do zákulisí vzniku fám a legend. Jezuité v obecných představách vystupují nezřídka jako škůdci pokroku. Méně se už ví o tom, že bezplatně vzdělávali nadané venkovské studenty, že řada z nich dosáhla skvělých výsledků v oboru své působnosti. Například P. Martin Středa, P. Jiří Plachý, P. Bedřich Bridel, historik a jazykovědec P. Bohuslav Balbín, P. Jan Kořínek, Josef Dobrovský, historik František Jan Pelcl, ornitolog Jan Viktorín, matematik Jakub Kresa, kartograf P. Samuel Fritz. Vlastenecky založeným, osvíceným Jezuitům připadá klíčový podíl na záchraně českého jazyka...
Přednášku JUDr. Scarlett Rauschgoldové na faře v Karlíně připravil literárně dramatický klub Dialog na cestě vedený PhDr. Olgou Nytrovou, záštitu převzali NO CČSH Karlín, Městská část Praha 8, Obec spisovatelů a Pražský klub Obce spisovatelů.
 
Mgr. Zuzana Havelková
 
01 PhDr. S. Rauschgoldová přednáší o jezuitech
01 PhDr. S. Rauschgoldová přednáší o jezuitech
 
02 Pohled do publika
02 Pohled do publika
 
03 Diváci u druhého stolu
03 Diváci u druhého stolu
 
04 Přítomní u prvního stolu
04 Přítomní u prvního stolu
 
05 Mnozí si zapisují zajímavé informace
05 Mnozí si zapisují zajímavé informace
 
06 Pohled do zasedací síně 1
06 Pohled do zasedací síně 1
 
07 Dr. Scarlet Rauchsgoldová
07 Dr. Scarlet Rauchsgoldová
 
08 dr. O.Nytrová dr. J.Vaníček dr. Rauchsgoldová
08 dr. O.Nytrová dr. J.Vaníček dr. Rauchsgoldová
 
09 Mgr. M. Žižková, O. Nytrová a Topinkovi
09 Mgr. M. Žižková, O. Nytrová a Topinkovi
 
 

Setkání třetího věku
Setkání třetího věku

Powered by PD CČSH