dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Setkání Pražského klubu spisovatelů: JIŘÍ WEINBERGER S PŘÁTELI 16. 1. 2018

Milé kolegyně, milí kolegové,
   16. ledna vám se svými přáteli Pavlem Liškou a Janou Drábkovou přijdu zarecitovat a zazpívat své texty (s hudbou od několika skladatelů). A třeba přidáme i něco z mých překladů básní a písní amerického autora Ogdena Nashe (viz aktuálně www.j-w.cz). Naše setkání 16. ledna bude a) nevážné, b) vážné. Pevně totiž věřím, že ta největší legrace se odehrává v těsném sousedství ne nutně smutku, ale přece jen s reflexí vážného pohledu do tváří našich osudů. Rádi si s vámi v následné besedě promluvíme i o tom, jak předat při autorském čtení přítomným co nejvíce z myšlenek, které jste do svých textů vložily a vložili. Pokud možno bez mikrofonů, přímo od srdce k srdcím.
Těšíme se na vás.  Jiří Weinberger

Číst dál...

České Vánoce a Dialog na cestě

Číst dál...
EliskaPeroutkova

Den poezie v sobotu 25. 11. v Karlíně

      

Číst dál...
01 Moderují M. Hlasivcová a O.Nytrová

Labyrint světa v NO Praha 8 – Karlín

K celorepublikovému Dni poezie, nazvanému tentokrát Labyrint světa, se Pražský klub spisovatelů ve spolupráci s Dialogem na cestě v letošním roce připojil hned dvakrát. Poprvé se tak stalo v úterý 14. listopadu v zasedací síni NO CČSH v Karlíně, Vítkova ul. 13 a sešlo se na třicet přítomných. Moderovali zde PhDr. Olga Nytrová a doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. Druhého „několikahodinového maratonu“ v sobotu 25. 11. se pak zúčastnilo na 80 básnířek a básníků a jejich partnerů a přátel z Prahy, a také z Brna, Ostravy a Plzně. Moderovali PhDr. Olga Nytrová, RNDr. Markéta Hlasivcová a Alois Marhoul. Svou improvizací na klávesy některá vystoupení doprovázel Ing. Václav Strachota, který také, společně s Mgr. Tomášem Kepkou, setkání zaznamenával kamerou. Po obou pořadech řada přítomných ještě zůstala na malou diskusi o poezii a příjemné popovídání s novými spřízněnými dušemi, mnozí si vyměnili kontakty. Více informací o letošním Dni poezie naleznete na www.dialognaceste.cz, kde budou vyvěšeny i medailonky zúčastněných básníků, které sestavily dr. Markéta Hlasivcová, Mgr. Zuzana Havelková a Květoslava Salmonová.

PhDr. Olga Nytrová a Ing. Václav Strachota

Číst dál...

Powered by PD CČSH