dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Adventní setkání v Karlíně

Pražský klub spisovatelů, Dialog na cestě

a Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 8 – Karlín

Vás srdečně zvou do kaple CČSH ve Vítkově 13 na tradiční adventní setkání v Karlíně

Hosty uvede a podvečer otevře farář CČSH ThDr. Jiří Vaníček.

Pořadem budou provázet Markéta Hlasivcová a Květoslava Salmonová.

Členové a příznivci Dialogu na cestě budou předčítat ze své vánočně laděné poezie, vánoční skladby a písně na dobové nástroje zahraje Tomáš Najbrt. Při čaji a kávě společně posedíme a budeme vnímat předvánoční atmosféru.

Ve čtvrtek 14. 12. od 17 hodin

Tradiční adventní setkání v Karlíně

20 let Dialogu na cestě Galerie Cesty ke světlu

Pozvánka 20 let dialogu na cestě

Dialog na cestě, Pražský klub spisovatelů a Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 8 – Karlíně, Vás srdečně zvou do Galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného na Slavnostní večer k 20. výročí založení literárně dramatického klubu Dialog na cestě, spojený s prezentací připravovaného almanachu s příspěvky členů tohoto společenství a významných osobností kulturního a společenského života, jako jsou například spisovatelé Max Kašparů, Benjamin Kuras, Alexander Tomský, Bohumil Ždichynec a další. 

Ukázky z almanachu přednesou herci

Petra Jungmanová a Vilém Udatný
Program uvedou Ema Hajná a Olga Nytrová
Hudba Václav Strachota

Kdy: 30.11.2023 v 19 hodin
Galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného, Zakouřilova 955, Praha 11 – Chodov

Den poezie 2023

Číst dál...

Dny poezie v Broumově

Dny poezie v Broumově

 Číst dál...

Číst dál...

O rodinném životě Jiřího z Poděbrad, přednáška prof. Petra Čorneje

Přednáška Prof. PhDr. Petra Čorneje  DrSc.:  O rodinném životě Jiřího z Poděbrad

V úterý 24. 10. od 18 hodin v zasedací síni NO CČSH, Vítkova 13, Praha 8 - Karlín

Číst dál...
Petr Čornej a Olga Nytrová

Číst dál...

Powered by PD CČSH