dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Pražský klub spisovatelů a jeho setkávání

Setkání je tam, kde se setkání děje.

Martin Buber

Jak již asi většina z vás ví, Pražský klub spisovatelů při Obci spisovatelů byl ustaven na podzim v roce 2013. Po mém zvolení do Rady Obce spisovatelů a pověření, abych vedla pražský region, dostali spisovatelé možnost scházet se v zasedací síni (kapli) Církve československé husitské v Praze 8 – Karlíně, Vítkova 13. Zde také od roku 2003 působí Literárně dramatický klub Dialog na cestě, který jsem založila.

Číst dál...

Doteky krásného umění v Malostranské besedě 29. 10.

Číst dál...
V rukou máme knihu Doteky krásného umění

DOTEKY KRÁSNÉHO UMĚNÍ v Malostranské besedě, Praha 29. 10. 2018

Kontakt člověka s krásou vzbuzuje lásku, otevírá v duši nečekané horizonty, tušenou vertikálu, v níž se prolíná hodnototvorný systém, který potřebuje k životu víru a důvěru. Toto pojetí je tmelící hmotou i duchovní energií společného díla šestice autorů: Olgy Nytrové (básnířky, prozaičky, esejistky, teoložky a VŠ pedagožky, vedoucí Pražského klubu spisovatelů), Břetislava Ditrycha (básníka, autora literatury faktu, prozaika, absolventa VŠE), Dušana Spáčila (básníka, autora literatury faktu, prozaika, významného novináře, absolventa fakulty žurnalistiky VŠ), Luboše Y. Koláčka (autora literatury faktu, esejisty, básníka, scénáristy, publicisty, absolventa MU v Brně a FTVS v Praze), Aloise Marhoula (básníka a spisovatele, moderátora a iniciátora mnoha literárních setkání, mj. Mobelovy ceny), Bohumila Ždichynce (básníka, esejisty, prozaika, autora literatury faktu, lékaře a vědeckého pracovníka).

Číst dál...

Příběhy ohně a slz v Karlíně v úterý 30. 10.

Číst dál...
01 PhDr. Františka Vrbenská s Květou Salmonovou

Příběhy z ohně a slz

K oslavám 100. výročí vzniku republiky se připojil literárně dramatický klub Dialog na cestě komponovaným pásmem Příběhy z ohně a slz v cyklu Setkání 3. věku, pořádaném na faře CČSH v Karlíně, v němž PhDr. Františka Vrbenská a Květa Salmonová připomněly období třicetileté války. Pořad uvedla předsedkyně Pražského klubu Obce spisovatelů PhDr. Olga Nytrová.

Číst dál...

Doteky krásného umění v Karlíně 16. 10.

Doteky krásného umění v Karlíně 16. 10.

Číst dál...
Doteky krásného umění - obálka

 

Powered by PD CČSH