dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

XV. ročník Festivalu duchovní hudby (2014)

XXX.jpg

Již XV. ročník Festivalu duchovní hudby proběhl  5. července, tradičně pod záštitou patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty Th.D. a biskupa pražského doc. ThDr. Davida Tonzara Th.D., za přispění a podpory NO CČSH Praha 1, Staré Město. Letošního ročníku se zúčastnil br. patriarcha CČSH, primátor města Kostnice s chotí a host z Nizozemí. Opět se sjely pěvecké sbory z celé republiky – pražské i mimopražské-  a jeden zahraniční host – pěvecký sbor Church of Redeemer z USA.
Z českých pěveckých sborů se letos zúčastnily tyto pěvecké sbory: Cantante z Prahy, Cantilo v.i. p. z Mariánských Lázní,  Gaudium z Prahy,   Christi z Úval,   Komorní soubor Matoška z Tábora, Levamentum z Liberce,  Pražští pěvci z Prahy.  Vystoupily též dvě sólistky: Ladislava Nohejlová a Ludmila Čermáková, na varhany hrál Michal Hanzal.

Markéta_1m.JPGPořadem provázely Markéta Hlasivcová a Květoslava Salmonová, které se též podílely na přípravách festivalu i organizačním zajištění.

FDH_2014_011.jpg

Pohled do publika

Fotografie z průběhu festivalu viz: http://www.ccsh.cz/galerie.php?id=614

Markéta_2m.JPG

Příští rok na shledanou

FDH_2014_012.jpg

Ještě všechno probereme

FDH_2014_015.jpg

Zasloužený odpočinek v zahradní restauraci

Powered by PD CČSH