dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

setkání Pražského klubu spisovatelů: hostem večera Ondřej Hník

pravidelné setkání Pražského klubu spisovatelů se bude konat 21. 11. 2017 v 18:30 v Praze 8 – Karlíně, Vítkova 13. Hostem večera bude ONDŘEJ HNÍK Vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník, spisovatel, autor knih a básnických sbírek pro děti i dospělé, odborných studií a monografie z oblasti didaktické literatury, lektor a školitel, porotce literárních soutěží, externí konzultant a recenzent MŠMT pro český jazyk a literaturu, recenzent odborných monografií, oponent projektů, absolventských prací, člen redakční rady recenzovaného časopisu Český jazyk a literatura, řešitel grantů a výukových záměrů a v první řadě velký životní optimista, to je doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. (8. 1. 1977, Praha).

            Své profesní působení začínal na Pedagogické fakultě UK v Praze v r. 2004, rovněž vyučoval na ZŠ Zenklova a jako lektor Domu dětí a mládeže Prahy 8. Od roku 2009 působil jako zástupce vedoucí katedry české literatury a od roku 2014 tuto katedru vede.

            Z vědeckých prací je třeba zmínit stěžejní odbornou monografii Didaktika literatury: výzvy oboru: od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. (Praha: Karolinum, 2014), kromě toho je autorem výukových materiálů a pomůcek, např. didaktické hry Vyprávěj a hraj (Uherský Brod: Ditipo, 2013) a její verze pro předškoláky Veselé vyprávění (Brno: Zábavné učení, 2017).

            Vydal sbírku básní Přijel jsem zasadit strom (Praha: Bertoni, 2006) a spirituálně laděnou sbírku Můj Betlém (Ústí nad Orlicí: Pipex, 2012), básničky pro děti Myší výprodej! (Plzeň: Fraus, 2009, Čti+; sv. 42), Malý pražský chodec (Praha: Albatros, 2013; [hmatové písmo] Praha: KTN, 2014, [28] listů v Braillově písmu) a Malý český poutník (Praha: Albatros, 2014;  [hmatové písmo] Praha: KTN, 2016, 30 nečíslovaných listů v Braillově písmu). Těm nejmenším je určeno leporelo O Snížkovi (Praha: Albatros, 2015). V letošním roce chystá Albatros vydat kníž ky P roč tygr nenosí kravatu a Můj atlas Česka.

            Ondřej Hník je členem Obce spisovatelů, podílí se na přípravě a moderování literárních pořadů, besed a přednášek pro děti i dospělé na téma čtenářství, spisovatelství, tvůrčí psaní, atp. Je lektorem akreditovaných kurzů pro učitele Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh. Působí v autorské dvojici Ondřej Hník & Radovan Rybák, spolupracuje s básníkem, překladatelem a hercem Jiřím Weinbergerem, vystupuje s básníkem Aloisem Marhoulem (Deset deka štěstí, Literární Pod Večery, Česko-Slovenské doteky). Přes zjevnou vytíženost si najde čas na horskou a pěší turistiku, na cyklistiku, práci na zahradě, muziku, ale i na moravské víno. Od mládí se věnoval latinskoamerickým tancům, a to na vrcholové úrovni, byl také lektorem řady tanečních kurzů, dodnes vyučuje sportovní taneční kurzy na UK.

Powered by PD CČSH