dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Den poezie v sobotu 25. 11. v Karlíně

      

01 Moderují M. Hlasivcová a O.Nytrová
01 Moderují M. Hlasivcová a O.Nytrová

Labyrint světa v NO Praha 8 – Karlín

K celorepublikovému Dni poezie, nazvanému tentokrát Labyrint světa, se Pražský klub spisovatelů ve spolupráci s Dialogem na cestě v letošním roce připojil hned dvakrát. Poprvé se tak stalo v úterý 14. listopadu v zasedací síni NO CČSH v Karlíně, Vítkova ul. 13 a sešlo se na třicet přítomných. Moderovali zde PhDr. Olga Nytrová a doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. Druhého „několikahodinového maratonu“ v sobotu 25. 11. se pak zúčastnilo na 80 básnířek a básníků a jejich partnerů a přátel z Prahy, a také z Brna, Ostravy a Plzně. Moderovali PhDr. Olga Nytrová, RNDr. Markéta Hlasivcová a Alois Marhoul. Svou improvizací na klávesy některá vystoupení doprovázel Ing. Václav Strachota, který také, společně s Mgr. Tomášem Kepkou, setkání zaznamenával kamerou. Po obou pořadech řada přítomných ještě zůstala na malou diskusi o poezii a příjemné popovídání s novými spřízněnými dušemi, mnozí si vyměnili kontakty. Více informací o letošním Dni poezie naleznete na www.dialognaceste.cz, kde budou vyvěšeny i medailonky zúčastněných básníků, které sestavily dr. Markéta Hlasivcová, Mgr. Zuzana Havelková a Květoslava Salmonová.

PhDr. Olga Nytrová a Ing. Václav Strachota

 

02 V. Strachota B. Ždichynec M. Hlasivcová O. Nytrová
02 V. Strachota B. Ždichynec M. Hlasivcová O. Nytrová

 

03 básník dr. B. Ždichynec a V. Strachota - hudba
03 básník dr. B. Ždichynec a V. Strachota - hudba

 

05 M. Hlasivcová čte své verše
05 M. Hlasivcová čte své verše

 

06 J. Hochmannová z Ostravy
06 J. Hochmannová z Ostravy

 

07 Karla Erbová
07 Karla Erbová

 

08 Mgr. Dušan Spáčil
08 Mgr. Dušan Spáčil

09 dr. T. Kopřivová z Plzně1
09 dr. T. Kopřivová z Plzně1

10 dr. J. Málková z Plzně
10 dr. J. Málková z Plzně

11 dr. Jakub Fišer
11 dr. Jakub Fišer

12 Kateřina Sachrová z Plzně
12 Kateřina Sachrová z Plzně

13 Tereza a Lenka Hejdovy
13 Tereza a Lenka Hejdovy

14 dr. Jiří Weinberger
14 dr. Jiří Weinberger

15 Jan Maruna z Jižních Čech
15 Jan Maruna z Jižních Čech

16 Ing. Karel Janotka
16 Ing. Karel Janotka

17 pohled do publika
17 pohled do publika

18 pohled do části publika
18 pohled do části publika

19 zaujaté publikum
19 zaujaté publikum

     

Powered by PD CČSH