dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Jsi přítelem ticha? Olga Nytrová a její hosté

07 O. Nytrová a M. Koubová recitují
07 O. Nytrová a M. Koubová recitují

JSI PŘÍTELEM TICHA? OLGA NYTROVÁ A JEJÍ HOSTÉ

Zveřejněno 25. 1. 2018 15:36

Jsem sama sebou když píšu básně / Choulím se do své duše / otevírám dveře kosmu.“ Takto poeticky začínal pořad věnovaný básním a esejím spisovatelky PhDr. Olgy Nytrové, který dramaturgicky připravila Květoslava Salmonová. Uskutečnil se na pozvání knihovnice Mgr. Dagmar Volencové v pobočce Městské knihovny Hradčany 31. ledna. Autorka si jako své hosty přizvala básnířku Martinu Koubovou a spisovatelku PhDr. Františku Vrbenskou. Hudební doprovod zajistil Ing. Václav Strachota. Zaujaté publikum pak ještě diskutovalo o smyslu tvorby, o poetickém bytí a hledání životních pravd a hodnot.

Ing. Václav Strachota

01 Publikum se schází
01 Publikum se schází

03 Paní prof. Jana Dostalová
03 Paní prof. Jana Dostalová

04 Sochař Milan Lukášek
04 Sochař Milan Lukášek

05 Knihovnice Dagmar Volencová zahajuje pořad
05 Knihovnice Dagmar Volencová zahajuje pořad

05 V. Strachota hudebně doprovází i pořad natáčí
05 V. Strachota hudebně doprovází i pořad natáčí

06 Milovníci poezie
06 Milovníci poezie

07 O. Nytrová a M. Koubová recitují
07 O. Nytrová a M. Koubová recitují

08 F.Vrbenská a J. Dostalová
08 F.Vrbenská a J. Dostalová

08 I. Fontana a D. Volencová
08 I. Fontana a D. Volencová

10 V. Strachota O. Nytrová a M. Koubová
10 V. Strachota O. Nytrová a M. Koubová

 

Pozvánka Jsi přítelem ticha Olga Nytrová a hosté 31.1.2018
Pozvánka Jsi přítelem ticha Olga Nytrová a hosté 31.1.2018

Powered by PD CČSH