dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Účast na zasedání Kulturní rady 22. 2.

Zleva dr. Kovalčik, Mgr. M.Jindra, dr. O.Nytrová, dr. M. Hlasivcová
Zleva dr. Kovalčik, Mgr. M.Jindra, dr. O.Nytrová, dr. M. Hlasivcová

Ve čtvrtek 22. 2. se zástupci Dialogu na cestě zúčastnili zasedání Kulturní rady CČSH. Aktivně se účastnili přípravy dalšího ročníku festivalu duchovní hudby, dále dr. Nytrová přečetla zprávu o činnosti Dialogu na cestě a Pražského klubu spisovatelů. Mgr. Martin Jindra hovořil o své nové knize "Sáhnout si do ran tohoto světa".

Obálka knihy M. Jindry
Obálka knihy M. Jindry

JINDRA, Martin: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. ÚSTR – CČSH, Praha 2017, s. 704. (ISBN 978-80-87912-80-5, ÚSTR; 978-80-7000-141-7, CČSH).

Kniha je první souhrnnou syntézou dějin Církve československé (husitské) v období druhé republiky a nacistické okupace. Primárně se zaměřuje na perzekuci a rezistenci tohoto po římskokatolické církvi druhého nejpočetnějšího církevního společenství v Protektorátu Čechy a Morava. Za více než deset let se autorovi podařilo shromáždit širokou škálu archivních pramenů a vytvořit z nich obraz zápasu Církve československé (husitské) s okupační a protektorátní správou po březnu 1939, který se odrážel ve fungování a vnitřní struktuře církve. Jednotlivé kapitoly zachycují restriktivní zásahy, stěžejní oblasti církevního života a události, s nimiž se musela CČS(H) v letech 1938–1945 vyrovnávat. Čtenáři se tak mohou seznámit s momenty, kdy byla výrazněji ohrožena samotná existence CČS(H). Detailně je popsán celý proces nucené změny názvu církve. Monografie též mapuje zapojení věřících v domácím i zahraničním odboji, celou škálu sociálních aktivit nebo vztah CČS(H) k pronásledovaným Židům. Nesoustřeďuje se však pouze na území protektorátu, nýbrž ukazuje, že se změny na evropském kontinentu bolestně dotýkaly také života věřících na Slovensku nebo třeba na Těšínsku.
Posláním křesťanské církve nikdy není zůstávat izolovaným a od lidského života odděleným společenstvím. Kněz nemá právo vyznávat Boha, pokud nebere vážně bolest svých bližních. Čtenáři v knize najdou údaje o počtech usmrcených a vězněných duchovních CČS(H) v letech 1939–1945, jejichž jména se po více než 70 letech vracejí do povědomí veřejnosti.

 

 

 

01 V. Koutný dr. J. Vaníček S. Kubín - Kulturní rada
01 V. Koutný dr. J. Vaníček S. Kubín - Kulturní rada

03 Mgr. Martin Jindra hovoří o své nové knize
03 Mgr. Martin Jindra hovoří o své nové knize

 

Powered by PD CČSH