dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Literární večer poezie Bohumila Ždichynce SVĚT MEZI ŘÁDKY

Hranatej svět - autor účinkující a kmotři
Hranatej svět - autor účinkující a kmotři

Hranatej svět Bohumila Ždichynce

V poetické galerii Art Space v pražské Řetězové ulici proběhl 23. dubna literární večer poezie Bohumila Ždichynce SVĚT MEZI ŘÁDKY. V jeho rámci byla představena autorova nová básnická sbírka Hranatej svět.

MUDr. Bohumil Ždichynec, CSc. je český lékař, autor populárních a vědeckých prací z lékařského oboru. Je však také spisovatelem, esejistou a básníkem. Kmotry nové knihy se stali kulturní publicista Mgr. Karel Ulík, literární vědec a kritik doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D. a básnířka i esejistka PhDr. Olga Nytrová, předsedkyně Pražského klubu spisovatelů. Recitovali herci Radka Tesárková a Vojtěch Hájek. Na švýcarský perkusní hudební nástroj hang drum je doprovázel Jiří Šámal, který také několik autorových básní zhudebnil.

Přečtěme si, jak se o knize Hranatej svět vyjádřil docent Vladimír Novotný: „Autorovo kultivované literární i myšlenkové poselství si jistěže už vícero let jako by dlouhodobě po-stupně předávaly a rozmyslně tlumočily jedna básnická sbírka za druhou, počínaje již někdejší západočeskou prvotinou Soukromé Benátky. Zdá se však, že teprve Ždichyncova novější umělecká výpověď, přičemž nejenom výpověď umělecká – rozjímající v dialogu se sebou i s časoprostorem přítomnosti o naší době nevezdejší a o našem světě vezdejším –, vyklenula ve dvě rozsáhlé, do určité míry a v jistém smyslu až monumentální knižní syntézy, vznikající z valné části v několika nedávno uplynulých letech. Nejprve v básnický opus příznačně nazvaný Hamlet v tekuté době (vydaný na jaře 2017) a nedlouho poté předkládaný svazek poetických i nepoetických meditací a maxim se souměřitelně emblematickým titulem Hranatej svět. Básnická kniha s emblematickým názvem Hranatej svět, lyrický opus oplývající vůlí k filosofování a k poznávání (či k poznání) nepochybně ze všeho nejvíce ztělesňuje tvůrčí svár sebereflektující lidské bytosti s marasmaticky se přikulujícím světem reflexeprostým a reflexe samozbavovaným, neboli se světem řízeným nejprofánnějšími modely myšlení a jednání, se světem, jehož hodnotová nestmelenost je ještě obludnější než všelijaké kulaté čtverce současné pseudokracie. Není divu, že v tomto hranatém světě čím dál hlasitěji zvoní hrany.“

PhDr. Olga Nytrová

Přípitek Hranetej svět
Přípitek Hranetej svět

Powered by PD CČSH