dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Prezentace básnické sbírky Tomáše Feifera

 

Anita Bartos.Strom života. Koláž ke knize z
Anita Bartos.Strom života. Koláž ke knize z

 

„Solve et Coagula.“ Rozpusť a spoj!

V červnu 2018, tedy letos na jaře, vyšla básnická sbírka Solve et Coagula, prvotina básníka Tomáše Feifera (pseud. Sailor, tedy námořník nebo lodník). Ten ji uvádí citátem Thomase Moora, amerického psychoterapeuta a katolíka, z knihy Planety v nás: Astrologická psychologie Marsilia Ficina. Cituji: „Solve et Coagula. Rozpusť a spoj!

Jde o alchymickou snahu chránit duši před vzletem k duchu a zároveň ji vyprostit z pout materialismu. Alchymie postupuje dvěma způsoby: zduchovňuje to, co je jinak hutné a doslovné, a upevňuje to, co je příliš intelektuální nebo duchovní. Promlouvá k oběma zálibám duše.“

Básník Tomáš Feifer tady hned na začátku sbírky předal čtenáři „klíč“, který prolíná celou knihou.

Protože prošel „výsluním“ i pádem (znechucen výsluním), snaží se pravdivě sám k sobě a v sobě hledat a pojmenovat to, co mu život přinesl a přináší. Zpověď někdy velmi syrová, je zřejmým výsledkem snahy nalézt svoji duši v marazmu, který na nás doléhá, a který nás významně ovlivňuje. Jeho zpověď vypovídá o hledání či zavržení entit kolem nás, ale i o naději. Bohatým jazykem a schopností neotřelé metafory se zlehka dotýká našich duší, je zřejmé, že nám nechce vpálit další ránu do srdce, i když jeho témata jsou v mnohém tíživá, protože je prožil až za hranicí možného. Tady se nachází druhá rovina jeho tvůrčího sdělení. Jako člověk, kterého alkohol dostal až na ulici, kde, jak říká, by nepřežil, absolvuje již čtvrtým rokem pětiletý psychoterapeutický výcvik a dva roky navštěvoval kurzy hagioterapie u Prokopa Remeše, díky kterým „dohnal naprostou absenci znalostí o křesťanství z minula“. Ve své tvorbě dnes vidí i šanci, jak pomáhat lidem podobného osudu přetáhnout je na stranu lásky, naděje a úcty k životu a možná... přesah je zřejmý.

Svoji sbírku představil 25. září 2018 v cyklu Setkání 3. věku na faře CČSH v Karlíně, kde spolu s ním četly jeho verše PhDr. Olga Nytrová, Květa Salmonová a RNDr. Markéta Hlasivcová.

PhDr. Olga Nytrová je také autorkou předmluvy a doslovu ke sbírce. Cituji ze závěru její předmluvy: „Básník je tichým hostem v naší duši, přináší své obrazy, touhy a vize jako ten, kdo svůj „jákobovský zápas s andělem“ nevzdává. Stojí na straně dobra, i když ví, že je to riskantní.“

Vyznění sbírky umocnily koláže Anity Bartos (AT), výtvarnice, která se věnuje arteterapii, a mimo jiné absolvovala kurz artefiletiky a arteterapie pod vedením Miroslava Huptycha.

Žije v Rakousku, a tak jsme ji v Karlíně nemohli poznat osobně. Její koláže jsou svěžím vstupem do sbírky a oslovují čtenáře.

Pořad si přišla poslechnout řada autových známých, a co je pro něj obzvlášť důležité, přišli psychoterapeuté se svými vyléčenými i nevyléčenými pacienty. Rád se podělí o své zkušenosti a na vlastním příkladu ukazuje jednu z cest jak dál lidem, kteří ztratili naději a potřebují ji získat. Jako by chtěl říci „jsem jeden z Vás, vstaňte a zkuste to taky“.

Pořad připravil literárně dramatický Klub Dialog na cestě ve spolupráci s NO CČSH Karlín a Městskou částí Praha 8.

Mgr. Zuzana Havelková

Tomáš Feifer foto autor z
Tomáš Feifer foto autor z

 

13 Recitujici ctverice z
13 Recitujici ctverice z

16 O. Nytrova a T. Feifer vychutnavaji radost z poradu z
16 O. Nytrova a T. Feifer vychutnavaji radost z poradu z

 

 

07 Ukazky basni cte M. Hlasivcova z
07 Ukazky basni cte M. Hlasivcova z

 

 Prezentace básnické sbírky Tomáša Feifera

 

Tomáš Feifer setkani-zari-plakatA4
Tomáš Feifer setkani-zari-plakatA4

 

Powered by PD CČSH