dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Mobelova cena 15. 9. 2018 v kavárně Čas

b_420_315_16777215_00_images_05_Olga_Nytrová_dostává_Mobelovu_poklonu.jpg

MOBELOVA CENA JIŽ PO DESÁTÉ

V sobotu 15. září. se sešli v útulném prostředí kavárny Čas na Malé Straně básnířky, básníci a příznivci poezie, aby se zúčastnili předání Mobelovy ceny pro nejlepší básnickou sbírku za rok 2017. I přesto, že hodiny začaly ukrajovat začátek této akce ve 14. hodin a venku panoval téměř letní den, salonek, kde se toto setkání tradičně koná, „praskal ve švech.“

Tato skutečnost velmi potěšila básníka a zakladatele tohoto ocenění Lojzu Marhoula, tím spíše, že letos probíhal jubilejní 10. ročník.

V úvodu, po uvítání, Lojza Marhoul seznámil přítomné s historií Mobelovy ceny. Podnětem pro její založení byla sbírka Lubomíra Brožka Paměť ohně z roku 2008, jež básníka velmi zasáhla a řekl si, že by si toto dílo zasloužilo velké uznání. Nebylo v jeho kompetenci udělit Nobelovu cenu, a pojmenovat ji po sobě mu připadalo trochu sebestředné, a tak zvolil kompromis. Vznikla Mobelova cena a s ní se zrodilo básníkovo alter ego v klobouku - Alois Mobel.

Během deseti let svého života se Mobelova cena stala významnou událostí literárního a kulturního života v České republice, a získala i mezinárodní rozměr. Zatímco ze začátku přicházelo Aloisu Mobelovi jen pár sbírek, že by se daly na prstech spočítat, v posledním roce jich dorazilo již kolem 60 a byly mezi nimi hojně zastoupeny i sbírky slovenských básníků. Mezi její držitele patří například i širší veřejnosti známý básník Jiří Žáček, autor vtipných veršů, nejen pro děti, a školního slabikáře.

Po ukázce z tvorby prvního laureáta Mobelovy ceny, trochu drsné ale lidsky pravdivé básni Lid popelnicových polí, přistoupili „pánové“ Mobel a Marhoul k ocenění letošních účastníků a ukázkám z jejich tvorby, které si recitovali buď sami básníci, či básnířky, nebo „otcové zakladatele“.

Mobelova cena se skládá z několika stupňů a tím prvním je Mobelova pochvala, kterou letos obdrželi: Alena Melicharová, Jindra Lírová, Bohumír Vidura, Jaroslav Schnerch, Ladislav Koliáš, Jiří Břešťák.

Mobelova poklonu si zasloužili: Olga Nytrová a Františka Vrbenská za dvojsbírku Instrukce k věčnosti, Petr Švácha za sbírku Ještě jednou a Miroslav Dávid za sbírku Detox.

Následovalo Mobelovo uznání: Tomáši Hájkovi za sbírku Útěk chaosem, Josefu Hrubému za sbírku Ano ne, Olze Pohankové za sbírku Made in láska, Jindřichu Tošnerovi za sbírku Šach králem.

Nejvyšší stupeň Mobelovo uznání speciál získali: J.H.Kalif za sbírku Ve sportce je 78 miliónů, Magdaléna Pokorná za sbírku Tiché blues, Miroslav Kapusta za sbírku Mŕtvým rybám na dne nesvietia a Ivo Harák za sbírku Pedomancie.

Je potěšitelné, jak je vidět z výše uvedeného, že i členky LDK Dialog na cestě a spřáteleného Pražského klubu spisovatelů obstály v těžké konkurenci a rozhodně nezapadly.

Příjemnou odpolední atmosféru umocňovala hudební vystoupení Claudia Allaveny (kytara a zpěv) a Evy Liptákové (zobcové flétny).

Po skončení oficiální části ještě mnoho básníků a básnířek zůstalo posedět. Neformálně diskutovali, vyměňovali si kontakty, seznamovali se vzájemně se svými sbírkami apod. A všichni už se těší na jedenáctý ročník Mobelovy ceny. Přejí proto jak Lojzovi Marhoulovi, tak Aloisi Mobelovi hodně sil, energie a inspirace při jeho přípravě.

 

Květoslava Salmonová

LDK Dialog na cestě

01 Miro Kapusta dostává ocenění
01 Miro Kapusta dostává ocenění

 

02 Publikum v kavárně Čas
02 Publikum v kavárně Čas

 

05 Olga Nytrová dostává Mobelovu poklonu
05 Olga Nytrová dostává Mobelovu poklonu

 

06 Básníci T. Hájek J. Cenek a F. Šícha
06 Básníci T. Hájek J. Cenek a F. Šícha

 

07 Básnířka I. Topinková J. Lírová a  B. Ždichynec
07 Básnířka I. Topinková J. Lírová a B. Ždichynec

 

07 Miro Kapusta jeden z oceněných
07 Miro Kapusta jeden z oceněných

 

08 V kavárně je plno
08 V kavárně je plno

 

09 J. Tošner M. Kapusta a O.Nytrová
09 J. Tošner M. Kapusta a O.Nytrová

 

11 Básníci u stolu
11 Básníci u stolu

Powered by PD CČSH