dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Příběhy ohně a slz v Karlíně v úterý 30. 10.

01 PhDr. Františka Vrbenská s Květou Salmonovou
01 PhDr. Františka Vrbenská s Květou Salmonovou

Příběhy z ohně a slz

K oslavám 100. výročí vzniku republiky se připojil literárně dramatický klub Dialog na cestě komponovaným pásmem Příběhy z ohně a slz v cyklu Setkání 3. věku, pořádaném na faře CČSH v Karlíně, v němž PhDr. Františka Vrbenská a Květa Salmonová připomněly období třicetileté války. Pořad uvedla předsedkyně Pražského klubu Obce spisovatelů PhDr. Olga Nytrová.

Příběhy a zajímavosti z běžného života vojáků i obyčejných lidí, exkurz do válečné strategie, založené mimo jiné na neustálém přemísťování vojsk, pozadí historických událostí ve výkladu PhDr. Františky Vrbenské, tím vším jsme byli přeneseni o čtyři století nazpět. Její výběr dobových děl, ukázek ze známých filmů, natočených na dané téma a nesmírně rozsáhlá nabídka knih, které se k tématu vztahují, ať už faktograficky, dokumentárně nebo jako námět a impulz pro literární díla či dramata, vyvolaly velmi názorně obraz nelehkého období, ve kterém žily miliony lidí bez možnosti normálního života. Zážitek umocnilo promítání výrazných filmových scén, dobových reálií, anebo obálek knih, ilustrací a fotodokumentů z vydaných publikací. PhDr. Vrbenská opět upozornila, že v dobách všeobecného násilí a útlaku se mění psychologie člověka, který ztrácí sociální cítění a zábrany. Jediným cílem je pro něj přežití. Velmi emotivně toto podtrhly verše Květy Salmonové (básně Pochod, Pitka, Marika, Zpěv války), jež recitovala ze své sbírky Hledání tváře, vydané v roce 2014 s kresbami Vlasty Polívkové. S aspekty chování lidí ve vypjatých situacích válečného období sugestivně pracují dramata dvou velkých umělců literatury a dramatu 20. století v postavě Matky Kuráže. Bertold Brecht ve světově proslulém dramatu Matka Kuráž a její děti, a český spisovatel Vladimír Neff, ve známé trilogii „osudů Petra Kukaně“, v románu Krásná čarodějka (kde Matka Kuráž velmi emotivně vnímá smrt poslední dcery ze svých statečných dětí). Další romány trilogie jsou věhlasné Královny nemají nohy a Prsten Borgiů. Pro pořad v Karlíně vybrala PhDr. Františka Vrbenská ukázky jak z prózy Krásná čarodějka Vladimíra Neffa, tak z Brechtova dramatu, které do prózy upravila a přečetla Květa Salmonová.

V těchto dnech si uvědomujeme svoji sounáležitost s našimi dějinami i k sobě navzájem, všechno, co jsme přežili, čím jsme byli nuceni projít. Proto nezbývá než poděkovat za připomenutí a rozšíření vnímání relativně nedávné historie. Pořad se konal dne 30.10.2018 pod záštitou CČSH, Pražského klubu spisovatelů, Obce spisovatelů a Městské části Praha 8.

Mgr. Zuzana Havelková

02 PhDr. Olga Nytrová předsedkyně Pražského klubu Obce spisovatelů a vedoucí Dialogu na cestě.1
02 PhDr. Olga Nytrová předsedkyně Pražského klubu Obce spisovatelů a vedoucí Dialogu na cestě.1

 

03 Pohled do publika
03 Pohled do publika

 

04 Pohled do publika
04 Pohled do publika

 

05 PhDr. Františka Vrbenská vlevo a Květa Salmonová vpravoz
05 PhDr. Františka Vrbenská vlevo a Květa Salmonová vpravoz

 

 

 

Příběhy ohně a slz v Karlíně 30.10.
Příběhy ohně a slz v Karlíně 30.10.

 

Powered by PD CČSH