dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Doteky krásného umění v Malostranské besedě 29. 10.

V rukou máme knihu Doteky krásného umění
V rukou máme knihu Doteky krásného umění

DOTEKY KRÁSNÉHO UMĚNÍ v Malostranské besedě, Praha 29. 10. 2018

Kontakt člověka s krásou vzbuzuje lásku, otevírá v duši nečekané horizonty, tušenou vertikálu, v níž se prolíná hodnototvorný systém, který potřebuje k životu víru a důvěru. Toto pojetí je tmelící hmotou i duchovní energií společného díla šestice autorů: Olgy Nytrové (básnířky, prozaičky, esejistky, teoložky a VŠ pedagožky, vedoucí Pražského klubu spisovatelů), Břetislava Ditrycha (básníka, autora literatury faktu, prozaika, absolventa VŠE), Dušana Spáčila (básníka, autora literatury faktu, prozaika, významného novináře, absolventa fakulty žurnalistiky VŠ), Luboše Y. Koláčka (autora literatury faktu, esejisty, básníka, scénáristy, publicisty, absolventa MU v Brně a FTVS v Praze), Aloise Marhoula (básníka a spisovatele, moderátora a iniciátora mnoha literárních setkání, mj. Mobelovy ceny), Bohumila Ždichynce (básníka, esejisty, prozaika, autora literatury faktu, lékaře a vědeckého pracovníka).

Literárně-kritická seance – tentokrát jako monotematická prezentace a křest knihy Doteky krásného umění (vydalo nakladatelství BONDY, Praha 2018 ) – se konala 29. října 2018 v zcela zaplněném sálu Trick Baru Malostranské besedy v Praze. Knihu zdařile a s ukázkami uvedli legendární interpret a guru poezie Mirek Kovářík (který knihu v polovině pořadu pokřtil) a Radek Bláha, za spoluúčasti autorů i publika. Kytarový doprovod obstarával L. Koláček ml. Vznikla publikace s uceleným výběrem poetických, esejistických, prozaických a dokumentárních textů. Je na ní zajímavé i to, jak každý z autorů reflektuje krásu ze svého zorného úhlu pohledu a základní poslání publikace zůstává přitom ve všech jejích rovinách společné. Přibližme publikaci názvy jednotlivých kapitol: Empatie krásy – Probuzení krásy – Smysl a cíl –Tajemství krásy – Hledání krásy – Obrazy vzpomínek – Poetické bytí – Interpretace krásy – Lekce krásy života. Kniha má pevnou vazbu s přebalem (311 stran), doplněná uvnitř řadou originálních ilustrací (mj. i na obálce obraz Zdeňka Hajného); editor: B. Ždichynec, redakce a korektury: Václav Strachota, grafická úprava: Lenka Střížovská. Doslov ke knize napsal doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. Po přestávce Mirek Kovářík ukázkově přednesl pasáže z veršů Jiřího Ortena. Velmi zajímavou diskusi ke knize otevřel docent M. Kodejška. Zvláště mladá generace zapomíná v dnešní vysoce konzumní společnosti na některé základní atributy životních hodnot, jako je krása, pravda, dobro, nezbytné pro vytváření zdravého a mravního života jedince ve společnosti. Doktorandi pedagogického studia by se měli seznamovat např. i s takovými díly, jako jsou Doteky krásného umění, aby mohli kulturní hodnoty cíleněji přenášet studentům a žákům do škol. Z další diskuse vyplanuly např. otázky, proč zmizela literární kritika (včetně třeba i ukázek poezie) z masmédií (široká obec čtenářů tištěných i internetových vysoce nákladových novin nemá možnost kontaktu s krásnou literaturou), což by při dobré vůli odpovědných redaktorů jistě šlo i uprostřed záplavy komerce napravit a tím možná i tato periodika zlidštit. Lze konstatovat, že uchovat ryzost prchavého okamžiku krásy a předat ho dál, je umění. Myslím, že krása je obrazem vědomí v jeho jednotě a přirozenosti. Dosahování harmonie je objevování krásy a krása sama je dar. Jménem spoluautorů bych chtěl na závěr poděkovat všem účastníkům setkání a popřát představované knize, aby oslovila a ve vlastní tvorbě dále zaujala nejen kolegy v Obci spisovatelů ČR.

Bohumil Ždichynec

M. Kovařík uvádí knihu
M. Kovařík uvádí knihu

03 Dr. B. Ždichynec a dr. M. Kovářík
03 Dr. B. Ždichynec a dr. M. Kovářík

04 Alois Marhoul básník
04 Alois Marhoul básník

05 Mgr. L. Koláček a dr. M. Kovářík
05 Mgr. L. Koláček a dr. M. Kovářík

06 Na pódiu Ing. B. Ditrych
06 Na pódiu Ing. B. Ditrych

 

Podepisování lnihy
Podepisování lnihy

A. Marhoul B. Ždichynec O. Nytrová V. Polívková
A. Marhoul B. Ždichynec O. Nytrová V. Polívková

O. Nytrová a M. Kovářík
O. Nytrová a M. Kovářík

Dušan Spáčil
Dušan Spáčil

 

Doteky krásného umení v Malostranské besedě 29. 10. 2018
Doteky krásného umení v Malostranské besedě 29. 10. 2018

Powered by PD CČSH