dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Pražský klub spisovatelů a jeho setkávání

Setkání je tam, kde se setkání děje.

Martin Buber

Jak již asi většina z vás ví, Pražský klub spisovatelů při Obci spisovatelů byl ustaven na podzim v roce 2013. Po mém zvolení do Rady Obce spisovatelů a pověření, abych vedla pražský region, dostali spisovatelé možnost scházet se v zasedací síni (kapli) Církve československé husitské v Praze 8 – Karlíně, Vítkova 13. Zde také od roku 2003 působí Literárně dramatický klub Dialog na cestě, který jsem založila.

Jeho členové uváděli své knížky, připravovali poetická pásma, diskuse, chystali několik let pravidelné pořady pro rozhlas. Méně zkušení se zde učili práci s mikrofonem, před kamerou, tříbili se v řečnickém umění, zdokonalovali se i v různých novinářských žánrech. S aktivitami Dialogu na cestě se vytvořený Pražský klub spisovatelů hladce propojil. Začali sem chodit autoři, kteří touží po společenství, po navázání a po spolupráci, která má smysl. Společně prožíváme životní pouť a reflektujeme ji. Hledáme vzájemnost, směřujeme k naději prostřednictvím smysluplného dialogu. Existuje tu naslouchání, kolegiální zájem, v řadě případů vzniká kamarádství nebo dokonce přátelství.

Se svými spolupracovníky z Pražského klubu spisovatelů připravuji pravidelné literární programy a prezentaci zajímavých osobností. Reagujeme na aktuální témata dnešní doby. V letošním roce jsme například reflektovali „třicetiletou válku“, jednu z nejtragičtějších událostí evropských dějin. Ta také patří do letošních „osmičkových“ výročí našeho národa a výrazně zasáhla do jeho osudů. Jak ji vnímali umělci, zejména v literatuře a filmu, připomněly v pořadu „Příběhy ohně a slz“ PhDr. Františka Vrbenská (odborný výklad) a Květa Salmonová (verše). Opakovaně se zapojujeme do listopadového celorepublikového Dne poezie. Vloni na podzim přišlo do Karlína přednést své verše na osmdesát autorů, včetně mimopražských. Spolupracujeme i s Klubem autorů literatury faktu (KALF). Ocenění z oblasti historického románu – cenu Vladimíra Neffa – pro KALF již druhým rokem připravuje dr. F. Vrbenská. V Praze probíhá samozřejmě mnoho dalších zajímavých aktivit, připomínám například úsilí Mgr. Dušana Spáčila a dr. Lubora Falteiska, kteří nedávno představili již 59. pořad nazvaný Slova mají křídla.

O připravovaných akcích a pořadech uvědomuji velkou část pražských spisovatelů prostřednictvím mailu, informace naleznete i na webu Obce spisovatelů. Já i moji spolupracovníci vítáme všechny podněty a případné zapojení se do práce Pražského klubu spisovatelů. Přece jen jsou někteří z nás už trochu opotřebovaní a unavení...

Olga Nytrová

Powered by PD CČSH