dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

V očích nám zářily jiskřičky Vánoc

01 O. Nytrová přibližuje Vánoční evangelium
01 O. Nytrová přibližuje Vánoční evangelium

V očích nám zářily jiskřičky Vánoc

V úterý 18. 12. 2018 v 15,00 hod se nás v rámci oblíbeného pravidelného setkání třetího věku sešlo tolik, že sálek NO CČSH v pražském Karlíně byl zcela zaplněn. Nebylo divu, vždyť mimo pravidelné návštěvníky přišlo alespoň třicet spisovatelů.

Ještě že má obec dostatek židlí, pomyslela jsem si, když obětaví kolegové donášeli další a další z prostor mimo zasedací síň. Vůně cukroví, slavnostní výzdoba, hudební improvizace Ing. Václava Strachoty i netradiční zahájení PhDr. Olgy Nytrové úryvkem z evangelia o Božím zrození, to vše nás naladilo vánočně. Básnířky a básníci a se střídali v přednesu veršů. Naslouchala jsem a uvědomovala jsem si výjimečnost tohoto seskupení. Každý z přítomných své vystoupení pojal po svém. Postupně recitovali MUDr. Bohumil Ždichynec, Ing. Jiří Cenek, Irena Topinková, Ing. Břetislav Ditrych, Jaroslav Schnerch, RNDr. Markéta Hlasivcová, RNDr. Jiří Weinberger, Michal Stein, doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc., Ing. Tomáš Feifer, Květoslava Salmonová, Marek Šlechta, Helena Niklausová, doc. PhDr. Jaroslav Kobr, Csc., Jaroslava Pechová, Jaroslav Vorlíček, PhDr. Františka Vrbenská, PhDr. Olga Nytrová, Viola Jíchová, Ing. Jan Kovanic, Petr Suchan, Mgr. Zuzana Havelková, Marta Urbanová, Alois Marhoul. Naslouchali jsme básním, esejím, adventním zamyšlením i povídkám. Tvorbě vlastní i dílům literárních velikánů Františka Kožíka a Jaroslava Seiferta. Vše bylo naplněno vánoční a zimní tématikou, často se objevovala láska. Střídala se mužská i ženská čtení, tichá i hlasitá. Ve všech jsem cítila podivnou rozechvělost a vřelost. Advent nás sbližuje. Největší sblížení ale nastalo, když jsme v závěru všichni společně zpívali Narodil se Kristus Pán. Zkušené hlasy pana Kobra a pana Vrbenského nás neochvějně vedly celou nádhernou vánoční písní. Chtěla jsem si uchovat ten pocit. A tak jsem ani nezůstávala dlouho. Rozechvěle jsem se rozloučila a spěchala do tepla domova. Vždyť Vánoce jsou svátky pokoje, lásky a hlavně rodiny. Veselme se, radujme se!

Ing. Monika Knězková

02 Dr. B. Ždichynec přednáší své básně a esej
02 Dr. B. Ždichynec přednáší své básně a esej

 

04 Soustředění diváci
04 Soustředění diváci

05 Recituje Jiří Cenek
05 Recituje Jiří Cenek

06 V. Strachota nabízí hudební imprese
06 V. Strachota nabízí hudební imprese

Květoslava Salmonová
Květoslava Salmonová

11 MUDr. J. Tošner recituje svou poezii
11 MUDr. J. Tošner recituje svou poezii

Olga a Václav
Olga a Václav
 

Adventní setkání 3. věku

Powered by PD CČSH