dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Listopadové setkání spisovatelů v Karlíně

IMG 9655
IMG 9655

Listopadové setkání spisovatelů v Karlíně

V úterý 20. 11. 2018 jsme se v rámci schůzek Pražského klubu spisovatelů setkali s panem doc. PhDr. Jaroslavem Kobrem, CSc. Náš pravidelný podvečer pro mne a pár hostů začal trošku nešťastně. Uvítala nás zamčená vrata. Postávali jsme před vchodem a statečně jsme odolávali listopadovému počasí. O to více jsme si pak vážili jako vždy přívětivého prostředí zasedací síně NO CČSH, přichystaného občerstvení a milých účastníků večera. Malé komorní posezení zahájila PhDr. Olga Nytrová. Uvítala hosta a zavzpomínala na Den poezie.

Pan Kobr nám pak vyprávěl o svých začátcích. V roce 1952, v patnácti letech, si začal psát jakýsi deník. Už jako vlče ve skautu získal návyk psát si plán. A ten spolu s češtinou a dějepisem, které v životě na všech stupních škol učil, zúročil i v kronikářství. Již 18 let totiž píše kroniku jednoho seniorského klubu na Praze 11. Sám o sobě říká: „Jsem občas až naivní, ale optimista. Nedokážu napsat něco špatného.“ A to se i promítá ve všech jeho knížkách. Rozsah tvorby má široký. Od odborné literatury ho to táhlo až k té krásné. Z jedné ze svých knížek Příběhy a úvahy k zamyšlení nám pan Kobr přečetl na ukázku Maminku.

Nejvíce si ale cení své poslední vydané knížky Dějiny střídavě oblačno. I ve své možná závěrečné knize Historie a současnost Česko-německých vztahů, která vyjde v příštím roce, se věnuje dějinám.

Pan Kobr není nadán jen literárně. Již od roku 1960 hrál v kapele na trubku. Dodnes rád zpívá country a dechovku. Nepsal jen knížky. Je autorem i dvou písniček: Přijď lásko má a Můj rodný kraj. A tu druhou nám na moji prosbu v závěru večera zazpíval. Zasedací síní zněl jeho sytý působivý hlas. Bylo to krásné zakončení.

Když jsem pana docenta poslouchala, tak jsem si víc a víc uvědomovala, jak málo víme o svých známých. Často vedle sebe při těchto pravidelných úterních literárních podvečerech sedáváme. Ale že je můj soused takhle činorodý a všestranně nadaný, to jsem netušila. Měla bych si asi více všímat lidí. Vždyť každý z nás v sobě skrývá mnoho podnětného a zajímavého. I o tomto poznání byl pro mne milý listopadový karlínský večer s panem Kobrem.

Ing. Monika Knězková

M. Lukášek D. Volencová a J. Kobr
M. Lukášek D. Volencová a J. Kobr

IMG 9667
IMG 9667

O.Nytrová J. Kobr a D. Volencová 2
O.Nytrová J. Kobr a D. Volencová 2

Skupinka spisovatelů v Karlíně 4 -  20. 11. 2018
Skupinka spisovatelů v Karlíně 4 - 20. 11. 2018

 

Autorské čtení Bohumila Ždichynce

Powered by PD CČSH