dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

České Vánoce a Dialog na cestě

Číst dál...
EliskaPeroutkova

Den poezie v sobotu 25. 11. v Karlíně

      

Číst dál...
01 Moderují M. Hlasivcová a O.Nytrová

Labyrint světa v NO Praha 8 – Karlín

K celorepublikovému Dni poezie, nazvanému tentokrát Labyrint světa, se Pražský klub spisovatelů ve spolupráci s Dialogem na cestě v letošním roce připojil hned dvakrát. Poprvé se tak stalo v úterý 14. listopadu v zasedací síni NO CČSH v Karlíně, Vítkova ul. 13 a sešlo se na třicet přítomných. Moderovali zde PhDr. Olga Nytrová a doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. Druhého „několikahodinového maratonu“ v sobotu 25. 11. se pak zúčastnilo na 80 básnířek a básníků a jejich partnerů a přátel z Prahy, a také z Brna, Ostravy a Plzně. Moderovali PhDr. Olga Nytrová, RNDr. Markéta Hlasivcová a Alois Marhoul. Svou improvizací na klávesy některá vystoupení doprovázel Ing. Václav Strachota, který také, společně s Mgr. Tomášem Kepkou, setkání zaznamenával kamerou. Po obou pořadech řada přítomných ještě zůstala na malou diskusi o poezii a příjemné popovídání s novými spřízněnými dušemi, mnozí si vyměnili kontakty. Více informací o letošním Dni poezie naleznete na www.dialognaceste.cz, kde budou vyvěšeny i medailonky zúčastněných básníků, které sestavily dr. Markéta Hlasivcová, Mgr. Zuzana Havelková a Květoslava Salmonová.

PhDr. Olga Nytrová a Ing. Václav Strachota

Číst dál...

setkání Pražského klubu spisovatelů: hostem večera Ondřej Hník

pravidelné setkání Pražského klubu spisovatelů se bude konat 21. 11. 2017 v 18:30 v Praze 8 – Karlíně, Vítkova 13. Hostem večera bude ONDŘEJ HNÍK Vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník, spisovatel, autor knih a básnických sbírek pro děti i dospělé, odborných studií a monografie z oblasti didaktické literatury, lektor a školitel, porotce literárních soutěží, externí konzultant a recenzent MŠMT pro český jazyk a literaturu, recenzent odborných monografií, oponent projektů, absolventských prací, člen redakční rady recenzovaného časopisu Český jazyk a literatura, řešitel grantů a výukových záměrů a v první řadě velký životní optimista, to je doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. (8. 1. 1977, Praha).

Číst dál...

Den poezie Karlín 14. a 25. 11. - medailónky účinkujících

DEN POEZIE 2017 - MEDAILONKY ÚČINKUJÍCÍCH

Den poezie - medailonky účinkujících

Den poezie 2017 14. 11 a 25.11.

Powered by PD CČSH