Vyloučení odpovědnosti

Cílem tohoto portálu je poskytovat informace a články související a popisující činnost literárně dramatického klubu "Dialog na čestě" a prezentovat tvorbu členů tohoto klubu a jejich přátel. Pokud bude portál upozorněn na určité nesrovnalosti, rádi chybu co nejdříve odstraníme, pokud to bude v našich možnostech.

Portál obsahuje odkazy na jiné externí webové stránky, na který nemá žádný vliv a neručí za jejich obsah a funkčnost.

Záměrem autora bylo nepoužívat pro publikaci žádné materiály chráněné autorskými právy nebo, pokud to není možné, uvést údaje o autorských právech vztahujících se k příslušnému objektu. Pokud objevíte nějaký neidentifikovaný objekt chráněný autorským právem, autor nemohl toto autorské právo stanovit. V případě takovéhoto nezáměrného porušení autorských práv autor odstraní tento objekt z publikace nebo po oznámení této skutečnosti alespoň uvede údaj o příslušných autorských právech.

 

Powered by PD CČSH