dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Valná hromada Obce spisovatelů

V sobotu 16. 11. se dr. Olga Nytrová a dr. Markéta Hlasivcová zúčastnily Valné hromady Obce spisovatelů. Dr. Nytrová byla zvolena do výboru OS a též byla pověřena vedením pražských spisovatelů.

A. Kachlík a O.Nytrová
A. Kachlík a O.Nytrová

Promluva na Valné hromadě OS - Olga Nytrová 16. 11. 2013

 Vážení přítomní, dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

dovolte mi nejprve, abych zde tlumočila pozdravy tří významných spisovatelských osobností, které se nemohou zúčastnit našeho setkání osobně.

 PhDr.Zdeněk Mahler

Vážená paní doktorko,

prosím, tlumočte kolegům moji omluvu, že se osobně nemohu účastnit valné hromady - Vašemu jednání ovšem vyslovuji plnou podporu. Velice si vážím všech aktivit, které pro kontinuitu spisovatelské obce vyvíjíte. Nadvláda peněz, devalvace hodnot a bulvarizace vědomí burcují opravdové tvůrce k oživení role, jež jim je záměrně odpírána, to jest osvědčit se opětovně jako svědomí veřejnosti, jako nepotlačitelný pramen pravdy a krásy .

Přeju Vám plný zdar !

Zdeněk Mahler

 Prof. doktorka Valja Stýblová zdraví Obec spisovatelů. Poprosila mne, abych tlumočila několik jejích myšlenek: „Zdravím Obec spisovatelů a věřím, že se dohovoří věci plodné, aby literatura byla na výši doby, aby lidé mohli mít hodně tvořivých myšlenek. Aby byly nejen knížky pro dospělé, ale i pro děti a také překladů hodnotné literatury, kterých je pořád málo. Přála bych si, aby Obec spisovatelů byla společenstvím lidí stejného cítění, vstřícných myšlenkově plodných. Aby měla podmínky pro vydávání knih. My autoři máme zodpovědnost za to, jak se v zemi žije, neseme zodpovědnost vůči společnosti. Nesmíme dopustit, aby upadal zájem o knihy.

 

Spisovatelka Olga Bojarová – Zemanová mi řekla po telefonu:

„Psát a tvořit je velice namáhavé, ale zároveň velice pozitivní. Držet čerstvě vydanou knížku je jako mít v náručí právě narozené dítě. Dítěti přejeme zdraví a nové knížce přejeme chápavého a nikoli lhostejného čtenáře. Obec spisovatelů by měla mít za úkol pomáhat spisovatelům v jejich tvůrčí práci především tím, že se jim umožní setkání a diskuse, které prolomí tu často otřesnou samotu, kterou má spisovatel nad svým rukopisem. Takže Obci spisovatelů přejme tvůrčí elán, aby tento svůj úkol vůbec mohla plnit.“

 A nyní mi dovolte moji malou doušku

Jsme spisovatelé, a proto nás přirozeně napadá: přežijí knihy konzumně zaměřenou dobu? Nebude pokračovat sesuv do pokleslých žánrů? Nejde o foukání proti větru? Leží nám na srdci otázka: „Co mohu udělat pro to, aby se naše profesní organizace oživila, aby nezašla na úbytě?“ Nemůžeme se vyvázat z odpovědnosti za profesní celek. Každý můžeme nějak přispět, někdo více, někdo méně. Někdo je spiritus agens, je plný dynamiky a nápadů, druhý má volnější tempo, ale zase je třeba důsledný. Rozmanité přístupy se vzájemně doplňují. Respektujme se vzájemně a mějme se v úctě.

Jde o to vést s plným nasazením a pravdivostí odpovědný dialog. Být schopni vzájemného naslouchání. Jsme slušní lidé, jde nám o tradiční hodnoty a ctnosti. Cítíme odpovědnost za slovo. SLOVO je veliký dar, který máme ochraňovat, tříbit. Neměli bychom ztrácet mravní cítění, to ke spisovatelství patří.

         Velmi si vážím všech přítomných autorů. Patřím však k pražským spisovatelům, a přála bych si proto udělat něco především pro ně. Chci jim věnovat své síly, nakolik budu schopna a pokusila jsem se pro ně nalézt i vhodný prostor k pravidelnějšímu setkávání. Samozřejmě sem budou srdečně zváni i spisovatelé mimopražští. Přeji si, aby se nám dařilo vést kvalitní dialog, diskusi tvořivou a nikoli diskusi „bořivou“. Ráda bych napomohla svou troškou do mlýna k dobrému uchopení a řešení věcí. K solidaritě a sounáležitosti. Chtěla bych zájemcům poděkovat za důvěru a za každou podanou pomocnou ruku. Ať se vše daří a směřuje k DOBRU.

         Jak praví John Ruskin: „Knihy jsou křídla lidstva“, tak těm křídlům pomáhejme.

 

 

 

J . Vodňanský A. Kachlík
J . Vodňanský A. Kachlík

 

O.Nytrová J. Ptáčková
O.Nytrová J. Ptáčková

 

Výbor OS
Výbor OS

 

J. Vodňanský A. Kachlík a předseda OS T. Magnusek
J. Vodňanský A. Kachlík a předseda OS T. Magnusek

Powered by PD CČSH