dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

1. setkání Pražského klubu spisovatelů

V Karlíně v zasedací místnosti NO CČSH se konalo první setkání pražských spisovatelů. Z přítomných spisovatelů jmenujme PhDr. Lubora Falteiska , RNDr. Markétu Hlasivcovou, Helena  Christenovou, Jaroslava Kirchnera, Jana Krůtu,  PhDr. Olgu Nytrovou,  Ing. Miroslava Pavlíka, Kamila Prince Bc.,  Ing. Pavla Weigla. Jako hosté se setkání zůčastnily Mgr. Zuzana Havelková a Martina Koubová.

Další informace1.setkání PKS

 

Na setkání
Na setkání

 

 

Olga Nytrová zahájila 1. setkání
Olga Nytrová zahájila 1. setkání

Diskuse
Diskuse

M. Hlasivcová K. Princ L. Falteisek
M. Hlasivcová K. Princ L. Falteisek

 

L.Falteisek a M.Pavlík
L.Falteisek a M.Pavlík

 

H. Christenová ukazuje foto
H. Christenová ukazuje foto

M.Pavlík
M.Pavlík

Dobré nápady si poznamenáme
Dobré nápady si poznamenáme

Já to vidím takhle
Já to vidím takhle

 

 

Máme se i čemu zasmát
Máme se i čemu zasmát

 

I příště budeme diskutovat
I příště budeme diskutovat

 

 

 

 

Powered by PD CČSH