dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Slavnostní setkání Obce spisovatelů České republiky

 

Slavnostní setkání moderuje D. Kovářová
Slavnostní setkání moderuje D. Kovářová

8. prosince 2014 proběhlo slavnostní setkání Obce spisovatelů České republiky.

Setkání za stovky posluchačů proběhlo v Hlavním sále Senátu České republiky v Praze pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana a místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha. V průběhu slavnostního setkání, kterého se zúčastnili i členové spřátelených spisovatelských organizací – Unie českých spisovatelů a PEN klubu, přivítal přítomné předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek.

Přítomní zhlédli prezentační spot o Obci spisovatelů ČR a 38 nových členů Obce spisovatelů převzalo členské legitimace. Členové Obce spisovatelů, které v posledních dvou letech přijala Obec, zaplňují věkové spektrum od nejmladších, po střední generaci až po seniory (od 26 do 91 let).

Pavel Weigel poté vyhlásil třetí ročník Ceny Miroslava Švandrlíka za rok 2014 – nejlepší humoristickou knihu sepsanou českým autorem, která byla vydána v předcházejícím roce. Nominace knih s vročením 2014 přijímá Obec spisovatelů na své adrese nejpozději do 15. února 2015. Slavnostní atmosféru předvánoční Prahy a noblesního sálu Senátu doprovodila Zuzana Stirská, Fine Gospel Time a Sany Stirská se svou fantazií zahranou na harfu.

Daniela Kovářová, Tisková mluvčí Obce spisovatelů

Za okamžik začínáme
Za okamžik začínáme

 

Sál se zaplňuje
Sál se zaplňuje

Spisovatelé v publiku
Spisovatelé v publiku
Pohled do sálu
Pohled do sálu

K. Sýs předal pozdravy za Unii spisovatelů
K. Sýs předal pozdravy za Unii spisovatelů

Předseda OS a tisková mluvčí
Předseda OS a tisková mluvčí

Prezidentská záštita
Prezidentská záštita

O. Nytrová a R. Uzel
O. Nytrová a R. Uzel

 

Ondřej Hník se spisovatelkami
Ondřej Hník se spisovatelkami

 

I Petr Markov vstoupil do Obce spisovatelů
I Petr Markov vstoupil do Obce spisovatelů

 

Předsedkyně Pražského klubu spisovatelů s novými členkami
Předsedkyně Pražského klubu spisovatelů s novými členkami

 

J. Řehounek s I. Delevovou
J. Řehounek s I. Delevovou

 

J. Pechová a J. Řehounek
J. Pechová a J. Řehounek

Předávání členských legitimací OS
Předávání členských legitimací OS

Nová členka OS vychutnává slavnostní okamžik
Nová členka OS vychutnává slavnostní okamžik

M. Hlasivcová má radost
M. Hlasivcová má radost

Skupina spisovatelů
Skupina spisovatelů

M. Hlasivcová, I. Rottová, K. Salmonová
M. Hlasivcová, I. Rottová, K. Salmonová

Markéta a Květa
Markéta a Květa

J. Vodňanský se 3 členkami Rady Obce
J. Vodňanský se 3 členkami Rady Obce

 

Skupinka s Danielou Kovářovou, tiskovou mluvčí
Skupinka s Danielou Kovářovou, tiskovou mluvčí

Rada Obce jednala v závěru setkání
Rada Obce jednala v závěru setkání

 

Powered by PD CČSH