dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Happening Pamatuj na oběti největší hromadné vraždy v dějinách ČR

 

O. Nytrová a M. Hlasivcová na Staroměstském náměstí
O. Nytrová a M. Hlasivcová na Staroměstském náměstí

 

V sobotu 8. března 2015 se uskutečnil Happening Pamatuj na oběti největší hromadné vraždy v dějinách ČR. Tuto akci již několik let organizuje  Marek Šlechta, lektor holokaustu a sbormistr skupiny Let´s Go! Setkání moderoval Petr Izák František Nejedlý.

 

  Po zahájení účastníci uctili minutou ticha oběti holokaustu a sbory zazpívaly písně Hatikva, Shema Israel a Kde domov můj. Se zmíněnými písněmi na rtech odcházeli na smrt židé z terezínského rodinného tábora. Poté k tématu holokaustu zazněla poezie. Jako první vystoupil Kamil Marcel Hodáček s ukázkami z vlastní tvorby a také s verši Luciany Klobušovské. Markéta Hlasivcová pak přečetla svou esej o Edith Steinové kombinovanou s verši. Následoval Petr Izák František Nejedlý, jenž recitoval básně Marka Šlechty. Olga Nytrová přednesla několik ukázek ze své tvorby, reflektujících existencionální tématiku, mezi nimi básnickou skladbu Jób. Dále byly čteny verše Marka Řezanky a svou povídku nabídl Petr Pazdera Payne. Na závěr poděkoval organizátor Marek Šlechta všem účinkujícím i hostům za to, že přišli uctít památku obětí holokaustu. Autorem fotografií ze setkání je Jiří Šámal.

 

Petr Izák František Nejedlý a Marek Šlechta
Petr Izák František Nejedlý a Marek Šlechta

Olga Nytrová a Petr Izák František Nejedlý
Olga Nytrová a Petr Izák František Nejedlý

Markéta Hlasivcová a Kamil Marcel Hodáček
Markéta Hlasivcová a Kamil Marcel Hodáček

Členky pěveckého seskupení
Členky pěveckého seskupení

Marek Šlechta vzpomíná na zavražděné oběti
Marek Šlechta vzpomíná na zavražděné oběti

Moderátor P. I. F. Nejedlý
Moderátor P. I. F. Nejedlý

Poezie K. M. Hodáčka
Poezie K. M. Hodáčka

Markéta s esejí o Edith Steinové
Markéta s esejí o Edith Steinové

 

Olga Nytrová s básní Jób
Olga Nytrová s básní Jób

Účastníci Happeningu
Účastníci Happeningu

 

U zdi Chrámu sv. Mikuláše
U zdi Chrámu sv. Mikuláše

Verše Marka Šlechty v podání I. F. Nejedlého
Verše Marka Šlechty v podání I. F. Nejedlého

Účastníci se rozcházejí
Účastníci se rozcházejí

 

 

 

Powered by PD CČSH