dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Odpoledne se všestranným výtvarníkem Janem Znojem

 

Olga Nytrová vítá hosty
Olga Nytrová vítá hosty

„Nechci vést život přízemní, neboť mám své vyšší ideály... Toužím vnímat krásu, hledat dobro a na duchovní cestě prožívat víru... Chtěl bych být vnímavý pro všechno kolem sebe – pro inspirativní ženskou krásu, přírodu, národní ideály. Přál bych si žít naplno...“

                                                                                                                        Jan Znoj

V úterý 31. 3. 2015 pokračoval v zasedací síni NO CČSH Praha 8 oblíbený přednáškový cyklus Setkání třetího věku věnovaný životu a dílu sochaře, malíře, keramika a pedagoga Jana Znoje.  

Jako vzácný host přišla jeho dcera, MUDr. Jitka Buttová, spolu se svým vnukem Jonášem Buttou. Olga Nytrová nejprve přivítala publikum a uvedla hosty. Potom přečetla část kázání, které pronesl patriarcha ThDr. Tomáš Butta a vzpomněl při té příležitosti na svého dědečka, profesora Jana Znoje (1905–1950), jehož rod pocházel ze Ždánic. Daší část programu tvořilo literární pásmo o Janu Znojovi, s nímž vystoupili za Dialog na cestě PhDr. O. Nytrová, RNDr. M. Hlasivcová a PhDr. J. Wittberger. Sestavila ho M. Hlasivcová v roce 2010 pro Radio Proglas na základě původní eseje O. Nytrové. Pásmo bylo proloženo ukázkami, které četla z tatínkova deníku Jitka Buttová. Hudební předěly zajistil svými písničkami Pavel Štědrý.

 V publiku byli pravidelní návštěvníci těchto pořadů, ale přišly také tři sestry z Vinohradského sboru, vedoucí redaktorka Českého zápasu dr. Klára Břeňová, František Brynych z nakladatelství Blahoslav s manželkou a Milada a Čestmír Holečkovi. Nescházel ani autor skvělých fotografií Znojových kreseb, které jsou vystaveny na stěnách zasedací síně, František Weiss. Plakát na Setkání třetího věku zajistil kulturní odbor Městské části Prahy 8, který spolupracuje již přes šest let s Literárně dramatickým klubem Dialog na cestě a náboženskou obcí CČSH v Karlíně.

 

O. Nytrová čte část patriarchova kázání
O. Nytrová čte část patriarchova kázání

 

O. Nytrová přibližuje osobnost dr. Buttové
O. Nytrová přibližuje osobnost dr. Buttové

 

MUDr. Buttová čte z otcových deníků
MUDr. Buttová čte z otcových deníků

 

Písničky nabídl Pavel Štědrý
Písničky nabídl Pavel Štědrý

 

Pásmo o J. Znojovi čte Dialog na cestě
Pásmo o J. Znojovi čte Dialog na cestě

 

Účinkující četli pásmo o Znojovi před časem v rozhlase
Účinkující četli pásmo o Znojovi před časem v rozhlase

 

Diváci si prohlížejí časopisy o Znojovi
Diváci si prohlížejí časopisy o Znojovi

 

V publiku nescházejí manželé Holečkovi
V publiku nescházejí manželé Holečkovi

 

Dr. J. Buttová si ráda pohovořila s přítomnými
Dr. J. Buttová si ráda pohovořila s přítomnými

 

Dotazy pokračovaly
Dotazy pokračovaly

 

Dr. J. Buttová, dr. O. Nytrová, dr. J. Vaníček
Dr. J. Buttová, dr. O. Nytrová, dr. J. Vaníček

Powered by PD CČSH