dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Festival duchovní hudby 5.7.2022

Spoluorganizátorky a moderátorky M.Hlasivcová a K. Salmonová
Spoluorganizátorky a moderátorky M.Hlasivcová a K. Salmonová

Již XX. ročník Festivalu duchovní hudby

V úterý 5. července proběhl již XX. ročník Festivalu duchovní hudby. Festival je již tradičně pořádán v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze v předvečer výročního dne mučednické smrti Mistra Jana Husa. Festival se konal pod záštitou patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty Th.D. a pražského biskupa doc. ThDr. Davida Tonzara Th.D a díky laskavému přispění NO CČSH Praha 1 a Ministerstva kultury ČR. Festivalem provázely Markéta Hlasivcová a Květoslava Salmonová. Epidemie koronaviru si vynutila dvouletou přestávku, ale o to více jsme se na společné setkání s duchovní hudbou těšili.

Festival svým slovem zahájil patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta, ThD, který připomněl nejen památku Mistra Jana Husa, ale také další významnou historickou osobnost našich dějin – Jana Amose Komenského. Proto zde také zazněly ukázky úprav písní Jednoty bratrské a písně z Komenského Amsterodamského kancionálu v podání Sboru varhaníků a zpěváků Církve československé husitské pod vedením celocírkevního kantora Zdeňka Kovalčíka. Sbor je tvořen frekventanty kurzů varhaníků a zpěváků, které se konají v letních měsících již od roku 1994 na různých místech naší země, a o jednotlivce z řad Komorního sdružení pro duchovní hudbu Ostrava.

Dále vystoupil Komorní soubor Matoška z Tábora. Repertoár souboru zasahuje do všech hlavních slohových oblastí domácí i světové hudební kultury, včetně skladeb současných autorů. Soubor také prezentuje i tvorbu vlastní. Letos si pro nás připravili hebrejský kánon a spirituály. Jsme moc rádi, že každoročně přicházejí zahrát do chrámu sv. Mikuláše, přestože v podvečer mají v rámci Husovských slavností duchovní a hudební povinnosti v Táboře.

Pěvecký sbor při NO Praha-Vyšehrad vystoupil pod vedením sbormistryně Mariky Zvardoň. Skupina z Podvyšehradí vznikla z přátel, farníků a aktivit NO Praha-Vyšehrad. Zpívají písně duchovní bez nástrojů, ale také rytmické písně s nástroji. Hlasy doprovází kytara, klavír (klávesy), flétna, perkuse a někdy i jiné nástroje muzikantů, kteří se stávají občasně jejich hosty. Vedle klasické hudby, rádi zařazují písně a skladby jazzové, latinskoamerické nebo world a pop.

Již poněkolikáté se festivalu zúčastnilo akapellové uskupení Let´s Go!, které založil Marek Šlechta. Spirituály v jejich podání dokážou vždy navodit neopakovatelnou uvolněnou atmosféru. „Soubor usiluje o autentické předání poselství naděje, víry a svobody obsažené v písních černých amerických otroků, a podniká exkurze do různých fází vývoje spirituálů“, říkají jeho členové Lee Andrew Davison, Tomáš Ludvíček, Veronika Mannová a Marek Šlechta.

Během minulých ročníků jsme se snažili, pokud to bylo možné, zajistit v programu účast zahraničního hosta, aby si naše sbory mohly udělat představu, jak se zpívá jinde, navázat přátelství a třeba se i inspirovat. Letos jsme mezi námi přivítali The Choir of St Catharine's College, z univerzitního města Cambridge z Velké Británie po vedením sbormistra Edwarda Wickhama. V posledních dvaceti letech sbor absolvoval turné po Japonsku, Singapuru, Spojených státech a Číně a často navštěvuje i kontinent. Sbor vydal pět disků ve vydavatelství Resonus Classics, na nichž představuje to nejlepší ze současné britské sborové hudby i málo známý renesanční repertoár. Edward Wickham byl v roce 2003 jmenován ředitelem hudební školy St Catharine's. Kromě svých povinností v Cambridge se aktivně věnuje také dirigování, sborovému zpěvu jako sbormistr a akademické práci.

Festival svým zpěvem obohatili také sólisté: profesorka Ladislava Nohejová. Současně s angažmá v Národním divadle vystupovala L. Nohejlová v pěveckých recitálech, věnovala se písňové literatuře a dalšímu vzdělávání. Již mnoho let vyučuje klasický zpěv, Koncertní zpěvačka a učitelka zpěvu Dana Krausová se specializuje na klasický zpěv a barokní hudbu, z lehčích žánrů pak na muzikály, spirituály a milostnou tvorbu středomořských národů. Další sólista, Petr Hladík, pracoval v oboru IT. Teprve ve vyšším věku se učil zpěvu u Jaroslavy Zamrazilové – Hermanové, emeritní členky Plzeňské opery a profesorky na Plzeňské konzevatoři. Vystupuje zejména při bohoslužbách ve sborech CČSH a příležitostně na koncertech. V současné době zejména ve sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami – Březových Horách.

Na úvod i v průběhu podvečera zazněly skladby v podání varhaníka Michala Hanzala, který působí jako stálý koncertní a chrámový varhaník v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, u sv. Martina ve zdi, v Betlémské kapli a v Zrcadlové kapli Klementina. On i další varhaník Kamil Vavrek též doprovázeli sólisty a hráli úvodní a závěrečnou píseň.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na shledanou na XXI. ročníku festivalu duchovní hudby.

Markéta Hlasivcová a Květoslava Salmonová

Foto Oldřich Nováček

Bratr patriarcha připomněl jubileum J.A.Komenského2
Bratr patriarcha připomněl jubileum J.A.Komenského2

Sbor varhaníků a zpěváků Církve československé husitské
Sbor varhaníků a zpěváků Církve československé husitské

 

Komorní soubor Matoška
Komorní soubor Matoška

The Choir of St Catharines College z Cambridge
The Choir of St Catharines College z Cambridge

Pěvecký sbor při NO Praha-Vyšehrad
Pěvecký sbor při NO Praha-Vyšehrad

Pohled do publika
Pohled do publika

Powered by PD CČSH