dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Adventní setkání v Karlíně

Pražský klub spisovatelů, Dialog na cestě

a Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 8 – Karlín

Vás srdečně zvou do kaple CČSH ve Vítkově 13 na tradiční adventní setkání v Karlíně

Hosty uvede a podvečer otevře farář CČSH ThDr. Jiří Vaníček.

Pořadem budou provázet Markéta Hlasivcová a Květoslava Salmonová.

Členové a příznivci Dialogu na cestě budou předčítat ze své vánočně laděné poezie, vánoční skladby a písně na dobové nástroje zahraje Tomáš Najbrt. Při čaji a kávě společně posedíme a budeme vnímat předvánoční atmosféru.

Ve čtvrtek 14. 12. od 17 hodin

Tradiční adventní setkání v Karlíně

Powered by PD CČSH