dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Adventní setkání v Karlíně 14. 12.

Adventní setkání 2023
Adventní setkání 2023

Pražský klub spisovatelů, Dialog na cestě a Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 8 – Karlíně
uspořádali v kapli CČSH ve Vítkově ul. 13  tradiční adventní setkání. Hosty uváděl karlínský farář CČSH ThDr. Jiří Vaníček. Pořadem provázely Markéta Hlasivcová a Květoslava Salmonová.
Členové a příznivci Dialogu na cestě předčítali ze své vánočně laděné poezie, vánoční skladby a písně na dobové nástroje hrál Tomáš Najbrt. Společně jsme poseděli při čaji a kávě a užívali jsme si  předvánoční atmosféry.

V popředí dr. O. Nytrová dále dr. Vaníček T. Feifer a P. Benda
V popředí dr. O. Nytrová dále dr. Vaníček T. Feifer a P. Benda

Věra Vaníčková Markéta Hlasivcová a Květoslava Salmonová
Věra Vaníčková Markéta Hlasivcová a Květoslava Salmonová

Na tradiční vánoční nástroje hrál T. Najbrt
Na tradiční vánoční nástroje hrál T. Najbrt

Tradiční adventní setkání v Karlíně

Powered by PD CČSH