Zeyerovy VODŇANY

Ve středu 9. dubna se uskutečnil 18. ročník Zeyrových Vodňan. Duchovním otcem již léta probíhající kulturní akce je místní občan, spisovatel Jan Bauer. I letos se k jihočeským autorům přidali ti pražští – Olga Nytrová (předsedkyně Pražského klubu Obce spisovatelů), Jaroslava Pechová, Jaroslav Holoubek (člen Rady Obce spisovatelů), Kamil Mařík a Středočech Jaroslav Čejka. Všichni se nejprve setkali v Městské knihovně, kde byli přivítáni panem místostarostou a dostali drobné dárky. Spisovatelé věnovali místní knihovně své knížky a pak odešli besedovat do škol. Po návratu si v knihovně připili číškou vína a hovořili o problematice, která je nejvíc zajímá, tedy o knihách. V plodné diskusi a s pocitem profesní sounáležitosti pak pokračovali i na společném obědě. Poté už na všechny čekal autobus a výlet do Plástovic, vzorové vesnice selského baroka. Počasí bylo příjemné a lidé si společně vychutnali krásu jihočeské přírody, jejích rybníků, blat a stromů. Po rozloučení v knihovně pozval Jan Bauer pražskou pětici na svoji usedlost.

 

Besedy se konaly na těchto školách:

ZŠ Bavorovská: 4.třída – Jaroslava Pechová

ZŠ Alšova:           9.třída – Jaroslav Holoubek

Gymnázium:        Olga Nytrová , Kamil Mařík

ZŠ Bavorov:         Jaroslava Čejka

Spisovatelka Pechová ve škole
Spisovatelka Pechová ve škole

 

 

 

J. Pechová a J. Čejka
J. Pechová a J. Čejka

O. Nytrová a J. Čejka
O. Nytrová a J. Čejka

Spisovatelé v keramické dílně
Spisovatelé v keramické dílně

 

Paní Bastlová dokončuje keramiku
Paní Bastlová dokončuje keramiku

 

Olga Nytrová je v keramické dílně spokojená
Olga Nytrová je v keramické dílně spokojená

 

Pražský klub spisovatelů u Jana Bauera
Pražský klub spisovatelů u Jana Bauera

Spisovatelé v Plástovicích
Spisovatelé v Plástovicích

Plástovice malebné místečko v Jižních Čechách
Plástovice malebné místečko v Jižních Čechách

Plástovice
Plástovice

Powered by PD CČSH