dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Autorské čtení Markéty Hlasivcové a oslava narozenin 15. 10. 2019

Kulatiny Markéty Hlasivcové, stáváme se pamětníky aneb nejen o kočkách

 Mgr. Zuzana Havelková

Motto:

Jak kočka umět

v Přítomnosti

bdít, setrvávat

příst

Moc nevracet se

k minulosti

a neobracet další list

 (Sbor církve CČSH, zasedací síň, Vítkova 13, Praha 9 – Karlín, dne 15.10.2019)

Ačkoli motto oslavy kulatých narozenin RNDr. Markéty Hlasivcové vyzdvihuje žití v přítomnosti a nechce se obracet do minulosti, nebylo možné při takové příležitosti nezavzpomínat, už proto, že se sešli přátelé, s nimiž Markéta už ledacos prožila. A tak se hned v úvodu obracela k jednotlivým přítomným a připomínala, jak a při jaké příležitosti se seznámili, co se jim společně přihodilo, co na nich má ráda.

            Literatura a zvláště poezie je Markétinou celoživotní láskou a koníčkem. Rozsah jejího autorského záběru je široký, vydala několik básnických sbírek, píše pohádky a povídky, články a studie, včetně odborných z oboru knihovnictví (Český zápas, Husita, Biblio, Duha, noviny farnosti sv. Anežky české na Spořilově, Bulletin Národní knihovny, Čtenář, Ikaros). Je spoluautorkou několika rozhlasových pořadů rádia Proglas. Kromě samostatných sbírek publikuje poezii v řadě almanachů a sborníků, dlouhá léta redigovala sborníky vydávané k oslavám výročí T. G. Masaryka. V neposlední řadě je „webmasterkou“ sdružení Dialog na cestě“. Díky této její roky trvající práci, samozřejmě ve spolupráci s vedoucí DNC PhDr. O. Nytrovou a Ing. V. Strachotou, se daří průběžně zaznamenávat dění a pořady ve stejnojmenném literárně dramatickém klubu. Na webu zároveň najdeme prolinky na členy a příznivce sdružení, literáty a umělce, jejich myšlenky a osudy. Nově na www.dialognaceste.cz přibyly videozáznamy literárních pořadů členů DNC, které natáčí i redakčně upravuje Ing. V. Strachota.

            Markéta se na oslavě svěřila, že jejím velkým životním vzorem je Terezie od Ježíše (Terezie z Ávily). Vyjádřila svůj obdiv k tomu, jak tato žena dokázala vést život rozjímavé, kontemplativní modlitby, zároveň psát knihy a ještě zakládat kláštery. Láska ke Kristu naplnila a nasměrovala celý život sv. Terezie. Vstoupila do karmelitánského řádu a později založila sedmnáct klášterů. Její život byl prozářen láskou, radostí a oduševnělostí. Proto byla velmi oblíbená. Její krása navíc přitahovala, čehož si byla vědoma, a dlouho uvnitř bojovala proti těmto nástrahám. Napsala i několik literárních děl, z nichž vrcholné nese název Hrad v nitru. Člověk je hrad, v jehož nejhlubším nitru přebývá Bůh. Hrad bývá někdy na pohled neobydlený a zchátralý, ale pokud překročíme práh, procházíme podivuhodnými komnatami až k Bohu.

            Další celoživotní láskou Markéty Hlasivcové jsou zvířátka. Věnovala jim několik svých povídek a pohádek. Ze všech nejvíc miluje kočky, kterými se nechává ovlivňovat i inspirovat (viz motto oslavy). Proto přečetla několik svých povídek i básní věnovaných kočkám.

            Po Markétině úvodním vyznání se dostali ke slovu literární gratulanti. Jako první přednesla PhDr. Olga Nytrová svoji esej Nepředmětnost v myšlení. Téma zaměřila na nepředmětnost pravdy, nepředmětnost světa jsoucen a nepředmětnost Boha (velmi laicky řečeno „nezobrazíš si... ale víš, že je“).

            Poté se představila mladá adeptka literatury básní Gerda a Káj, inspirovanou nejen Andersenovou mrazivou pohádkou, ale především soužitím s přítelem.

            Autorský vklad k blahopřání přinesla Eliška Peroutková recitací své básně, kterou složila přímo k oslavě Markétiných narozenin.

            Také básník a pedagog Jaroslav Schnerch vybral a zarecitoval ze své poezie básně šité na míru pro tuto příležitost.

            Ovšem všechny dosavadní gratulace předčilo vystoupení doc. PhDr. Jaroslava Kobra, CSc. v

podobě pěveckého blahopřání sympatické kolegyni ze spořilovského pěveckého sboru. Pan Jaroslav poté přidal i hrst své tvorby.

            Po něm dostala slovo spisovatelka a terapeutka v oboru pedagogiky Delicie Nerková. Básně nerecitovala, ale připomněla společného oblíbence sv. Jana od Kříže, mnicha řádu karmelitánů a významného španělského básníka 2. poloviny 16. století.

            Markétě vzdala hold také Mgr. Zuzana Havelková, kolegyně z Národní knihovny, a přečetla báseň o některých rozměrech životní cesty s názvem „Jít“.

            Ing. Tomáš Feifer poté zarecitoval dvě básně z poslední tvorby, které byl připraven Markétě věnovat.

            Básnířka Irena Topinková zpečetila společnou lásku ke kočkám příběhem ze svého života, dokonce dala kolovat fotku kocoura v umyvadle, díky čemuž museli doma vyřadit umyvadlo z provozu, k nelibosti návštěv, kterým nezbývalo, než si v té době mýt ruce nad kohoutkem vany. Svěřila také svoji empatii k obrazu, který dostala za starost o kočky, pod nímž dnes sedává a medituje. Její příspěvek rezonoval s atmosférou večera.

            Poté se dostal ke slovu Ivan Fontána, vysokoškolsky vzdělaný přírodovědec, ale především autor velice vtipných a vypointovaných citátů, slovních hříček, aforismů či bonmotů.

            Matiné zakončila recitace dlouholetého Markétina spolupracovníka a kamaráda PhDr. Jana Wittbergera, který přednesl dvě básně, složené výhradně pro Markétu.

            Zdálo by se, že oslavy jsou u konce, když zazvonil mobil. Přihlásila se k němu PhDr. Olga Nytrová a vzápětí oznámila přítomným: oslava bude pokračovat! Na cestě je pan scenárista Petr Markov, autor předloh a scénářů k filmům Jak utopit doktora Mráčka, trilogie Slunce, seno..., seriálu Létající Čestmír, ale i řady dalších filmů, a má pro nás nahrávky z muzikálu Casanova. Skutečně! Během čtvrt hodiny byl v klubu se svojí sympatickou manželkou, oční lékařkou, která už nás tak trochu zná a je k nám nesmírně vlídná. A tak dostala Markéta ke svým narozeninám i vyznání ženám přímo od Casanovy. Fakt! Scenárista a autor Petr Markov je totiž i tvůrcem muzikálu Casanova, hraném v divadle Broadway a dalších (např. Severočeské divadlo v Ústí nad Labem), navíc v hvězdném obsazení. Markétě jedním dechem přednesl Casanovovo vyznání, a abychom si to nijak nevykládali, vzápětí složil poklonu své ženě.

            Na úplný závěr je třeba vyzdvihnout, že Markéta se psaní věnuje už hezkou řádku let, po svém vzoru sv. Terezii z Ávily se snaží nikoho nezklamat, rozdávat radost a dobro, i když dnes je to mnohem těžší, takže nezřídka bez jakékoli odezvy či poděkování. Ale ta podaná ruka tady je, pokud je to jenom trochu možné. A to, že s Markétou je člověku dobře, to potvrdili všichni přítomní.

Mgr. Zuzana Havelková

Autorské čtení Markéty Hlasivcové a oslava narozenin

Powered by PD CČSH