Členové a hosté

Kohák Erazim, PhD. Prof.

kohak

"Kohák Erazim, PhD. Prof."

  *1933, filosof, spisovatel. Studium filosofie a teologie na Yaleově univerzitě ve státu Connecticut, dosáhl hodností magistra (MA, 1957) a doktora (PhD, 1958) v oboru filozofie a religionistiky. Nositel Cooperovy ceny z antické filozofie. E. Kohák vychází z myšlenek Edmunda Husserla, především jeho Krize evropských věd, T. G. Masaryka a Paula Ricoeura. Působil jako pedagog na Boston University, v letech 1991 – 1994 střídavě v Bostonu a v Praze, od r. 1995 působí jako profesor filozofie na FF UK v Praze a jako publicista. Dál se zúčastňuje odborných konferencí v zahraničí. Byl mj. členem redakční rady časopisů Dissent, Husserl Studies a Environmental Ethics, též členem Ústředního výkonného výboru Čs. sociální demokracie v exilu a aktivním členem anglikánské církve. Od návratu se angažuje  v Klimentském sboru Českobratrské církve evangelické. Kohákovo filozofické dílo vychází z pojetí filozofie jako úsilí o orientaci člověka ve vztahu k Bohu, ke světu a k člověku a z přesvědčení, že filozofovou povinností není jen úsilí o odbornou zdatnost, nýbrž též pedagogická činnost v nejširším smyslu oslovování obce ve věcech veřejných. Bibliografie: Z díla: The Victors and the Vanquished (s H. Kovályovou), New York 1973; Na vlastní kůži (s H. Kovályovou), Toronto 1973; Národ v nás, Toronto 1978; Idea and Experience, Chicago 1978, 1982; The Embers and the Stars, Chicago 1984, 1987; Jan Patočka: His Thought and Writings, Chicago 1989; Dopisy přes oceán, 1992; Jan Patočka filozofický životopis, 1993; P.S.: Psové, 1993; Život v pravdě a moderní skepse, 1994; Člověk, dobro a zlo, 1994; Hesla Erazima Koháka, 1995; Pestrost a pravda, 1997.  Sborníky: The Seventies: Problems and Proposals (Being Young in a Postindustrial Society), New York 1972; T. G. Masaryk in Perspective (To Live in Truth), Washington 1981; Studies in the Philosophy of J. N. Findlay (Salvation as a Philosophical Category), Albany 1985; T. G. Masaryk a naše současnost (O život v pravdě), 1992; Selves, People, Persons (Selves, People, Persons: An Essay in American Personalism), Notre Dame 1992; Bůh přírody, Bůh dějin, Křesťanství, kultura a svět II, 1991; Artifacts, Representations and Social Praktice (The Real and the Rational), Dordrecht 1994; Transcendental Philosophy and Everyday Life (Transcendental Experience, Everyday Philosophy), New York 1996; Science, Mind and Art (Knowing Good and Evil...), Haag 1995.

kohak

Powered by PD CČSH