Členové a hosté

Kraus Ivo, Ing

kraus.jpg

kraus

"Ing. Ivo Kraus "

- 1973 rodinné zázemí: -  ženatý, 3 děti vzdělání: - Střední průmyslová škola elektrotechnická, specializace výpočetní technika - Národní vzdělávací institut, nástavba marketing-management - Česká zemědělská universita, obor provozní ekonomie - Husitská teologická fakulta, kurz celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství - Husův Institut Teologických Studií - hovořím rusky a anglicky, trochu rozumím italsky a německy  Před několika lety jsem se s manželkou přestěhoval z Prahy do jednoho z nejchudších okresů naší republiky. Nový domov jsme našli ve střediskové obci, která je moc krásná a kde se nám líbí. Jsme tu blízko přírodě. Pro děti je to ideální, ale někdy si zavzpomínáme na možnosti velkoměsta. Snažím se psát hlavně věci, které vedou k zamyšlení. Sdělení, které chci předat, je pro mne důležitější než krása literárního stylu. Rád čtu literaturu, která popisuje neobyčejné svědectví lidských osudů. Mám rád knihy, které člověku něco dají. Mým vzorem je Alexandr Solženicyn, Philip Uris, Anthony De Mello, Philiph Yencey nebo Derek Prince. Inspiruje mě také myšlení Jana Ámose Komenského.     Nyní provozní ekonom, věnuje se podnikání. Absolvoval roční postgraduální kurz celoživotního vzdělávání na Husitské teologické fakultě, obor učitelství filosofie, etiky a náboženství. V letech 2002-2003 pracoval jako ředitel obecně prospěšné společnosti Husitské centrum, do roku 2006 se věnoval pastorační práci v náboženské obci Církve československé husitské v Cítolibech, okres Louny. Píše krátké články, které byly zveřejněny na internetu, v Křesťanské revue, týdenících Lounska a v církevních novinách Český zápas. Publikoval též příspěvek do sborníku "Dialog na cestě". Ve svém bydlišti a okolí příležitostně organizuje ekumenické setkávání křesťanů a kulturní akce s duchovní tématikou.  Jeho životní krédo je "Čiň druhému to, co chceš, aby i on činil tobě." http://monteko.cz/kraus

kraus

Powered by PD CČSH