Členové a hosté

Křivohlavý Jaro, Prof. PhDr.

krivohlavy

"Jaro Křivohlavý, Prof. PhDr."

*1925, publikace z oboru psychologie, anglistiky a sociální komunikace, autor 56 knih, knižně vyšlo např.: Já a ty : o zdravých vztazích mezi lidmi 1986, Já a ty : pohled do „tajů“ sociálně psychologických studií dyadické interakce – co víme o setkání a jednání člověka s člověkem 1977, Jak neztratit nadšení 1998, Jak přežít zlost, vztek a agresi 2004, Jak si navzájem lépe porozumíme: kapitoly z psychologie sociální komunikace, Jak zvládat depresi 1997 a 2003, Jak zvládat stress 1994, Kalném – aš klausausi 1996, Komunikace učitelů se žáky 1987, Komunikace ve škole 1995, Konflikty mezi lidmi 1973 a 2000, Křesťanská péče o nemocné 1991, Metodika experimentálních her 1971, Mít pro co žít 1994, Neverbální komunikace: řeč pohledů, úsměvů a gest 1988, O odpouštění s Jarem Křivohlavým 2004, Odpusť a zapomeň 2004, Pastorální péče 2000, Poslední úsek cesty 1995, Povídej – naslouchám 1993, Pozitivní psychologie 2004, Psychologická rehabilitace zdravotně postižených 1985, Psychologie nemoci 2002, Psychologie zdraví 2001 a 2003, Sdílení naděje 1997, Sociální a pedagogická komunikace ve škole, Tajemství úspěšného jednání 1995, Vážně nemocný mezi námi 1989, Zwischenmensliche Konflikte und experimentelle Spiele 1974 atd.    

krivohlavy

Powered by PD CČSH