Členové a hosté

Kubáčová Jindřiška

kubacova

"Jindřiška Kubáčová "

  *1934, právnička, spisovatelka, publicistka. Členka Obce spisovatelů. Dříve místopředsedkyně Ústřední rady CČSH. Je autorkou asi 600 článků, recenzí, cestopisných causerií, literárních a teologických statí. Knižně vyšlo: Pět chlebů a dvě ryby 1980, sbírka básní Mezi bodláčím a trním 1999, Dům v Nádražní ulici 2002 a znovu 2003; část textu této knihy byla oceněna prémií Ceny Františka Langera. Spolu se svým manželem prof. ThDr. Vladimírem Kubáčem, který byl děkanem Husitské teologické fakulty, napsala čtivý komentář ke knize Genesis, vydaný pod názvem Znamení smlouvy 1983 a 1994. Kniha znovu vyšla v roce 2007. Za povídku Výtah obdržela 1. cenu v literární soutěži Jižního města v roce 2002. S Literárně dramatickým klubem spolupracuje již od jeho počátků v r. 2003.

kubacova
kubacova
kubacova
kubacova
kubacova
kubacova

Ke stažení: Prezentace, scénář a fejeton ke vzpomínkovému čtení knihy Jindřišky Kubáčové "Ulice mého dětství".zip   Účinkovali : Olga Nytrová, Markéta Hlasivcová, Květoslava Salmonová,  Pavel Benda, Jan Wittberger, Jiří M. Fuchs, Václav Strachota

kubacova
kubacova

kubacova

Powered by PD CČSH