Členové a hosté

Kubečková Alena

kubeckova

"Alena Kubečková"

   Tuto modravou planetu jsem poprvé navštívila v září 1951 v Praze. Od té doby se bez přestání rozhlížím, divím a ptám.  V čase kolem svých patnácti let jsem začala pociťovat potřebu povídat si s bílým papírem formou neobratných veršů a rozhovorů s imaginárním přítelem, andělem Denym.  O pár let později jsem potkala skutečného živého přítele, Iva, který byl v té době hercem v Realistickém divadle na Smíchově. Po roce od seznámení v divadelním oddělení jedné pražské knihovny jsme se vzali a po dalším roce jsme se vydali na dlouhou cestu po řadě divadel. On jako herec, já jako nápovědka. Tak vznikl náš dlouhý dialog pracovní i životní, skrze jeho nádherné role, které hrál a já mohla být při tom. Společná divadelní cesta začala na scéně v Šumperku, dále bylo naším působištěm Horácké divadlo Jihlava, Olomouc, Národní divadlo v Brně, Divadlo Pod Palmovkou. Teprve po jednadvaceti letech společné pouti se naše divadelní cesty rozdělily, když jsem zakotvila v Národním divadle v naší metropoli. Po celou dobu své službě Thálii jsem napovídala spoustě báječných herců. Považuji za skutečné štěstí, že moje povolání bylo celoživotně i mým koníčkem. A možná i proto dnes vím, že slovo je magická síla, která utváří podobu nás samých i podobu světa. A tak si i já vážím slov a vím, že "Slovo, které bylo na počátku" je důležité.     Občas seřadím slova, abych zkratkou vyjádřila své pocity formou veršů. Pustila jsem se před časem i do dramatizace Dykova Krysaře a knihy Svatopluka Čecha Výlet pana Broučka do 15. století. Těšilo mě, že se můj "Brouček" hrál po deset let pro dospělé i mládež po celé Moravě pod ostravskou agenturou. I náš syn Michal se vydal cestou umění a jeho prostředkem vyjádření je pro změnu operní zpěv, který nyní studuje. Takže - chvála umění!    Do Literárně dramatického klubu Dialog na cestě jsem přišla v roce 2003, kdy se jeho členové scházeli ještě na faře u sv. Mikuláše na Starém Městě. Navštívila jsem také NO CČSH Řevnice a byla zde hostem besedy o divadle. Od září 2004 přicházívám na nové působiště klubu do NO Praha 8 Vítkova 13. Zúčastnila jsem se několikrát autorského čtení a také vystupovala např. v rámci Literárního večera spisovatelky Jindřišky Kubáčové. Přivedla jsem na jedno z pravidelných setkání i syna, který za doprovodu svého klavíristy zazpíval Dvořákovy Biblické písně.     Podílela jsem se autorským příspěvkem na knížce V.Ludíkové Pošli to dál 2 a počítám se spoluúčastí ve sborníku Dialog na cestě i na cédéčku stejnojmenného názvu. Oblíbení autoři: František Halas, Vladimír Holan, Bohuslav Reynek, Jiří Šotola, Jana Štroblová a řada dalších českých básníků, Mistr Eckhart, Jakub Böhme, Bo Yn Ra, Thartang Tulku: Život v harmonii, Lopsang Rampa: Třetí oko, Lékař ze Lhasy

kubeckova

Powered by PD CČSH