Členové a hosté

Kučera Zdeněk, prof. ThDr.

 

"Kučera Zdeněk, prof. ThDr."

  *1930. Teolog, profesor systematické teologie, publicista v oborech filozofie , politologie a historie, děkan Husitské teologické fakulty UK, nyní též profesorem PedF Univerzity Hradec Králové. Čl. čest. Kuratoria něm. spol. P. Tillicha. Vyznamenání vlády ČSFR, papežské Pro ecclesia et pontifice, Medaile UK a Uni Heidelberg a další. Přednášky asi na 20 ti evropských universitách a akademiích. Více než 200 publikovaných prací: např. Hoře a milost : ke kořenům teologie církve radikálního modernismu 2001, Modernismus - historie nebo výzva? : studie ke genezi českého katolického modernismu 2002, Náboženská témata včera a dnes : studie a reflexe k porozumění teologické přítomnosti 2003, O teologickou totožnost Církve československé husitské 1988, Pravda a iluze moderní teologie (2. vyd. 2004), Obrat teologie CČSH 1986, Trojiční teologie I-III (2. vyd. 2002), ed. sborník Spiritualität (2003) a koed. řady dalších, studie a články ČJ v ThR a NJ především o díle P. Tillicha ad.    Jeho příspěvek „Den Letnic nezná žádného večera“ publikován ve sborníku Dialog n cestě 2, Blahoslav, Praha 2006. Dále přispěl do sborníků „Naše a evropská společnost“ a „Nepolitická politika a jiná zamyšlení“ publikovaných u příležitosti výročí narození T. G . Masaryka.

kucera

Powered by PD CČSH