Členové a hosté

Loníček Zdeněk

 

lonicek
lonicek

lonicek

"Zdeněk Loníček "

 10. září 1938 zrozen v hanácké metropoli Olomouci. Tam jsem prožil své dětství a mládí ve válečných letech a potom přišla škola. Po skončení základních studií jsem odmaturoval, k velké radosti učitelského sboru, na Vyšší průmyslové škole strojní v Olomouci. V té době jsem se velice intenzivně zabýval sportem. Lehká atletika, jmenovitě sprinty, v nichž jsem dosáhl úspěchu. V průběhu vojenské základní služby, již v Praze, jsem spolupracoval s Kulturním souborem pražské posádky jako konferenciér. Tento obor kulturní činnosti mě zaujal, a tak jsem si prohloubil i teoretické znalosti jako asistent předního československého konferenciéra dr. Jana Pixy. Po dvouleté spolupráci jsem vykonal odborné zkoušky v Krajském kulturním středisku a konečně jsem začal pracovat sólově. V oboru konferenciér - dnes moderátor. V té době jsem autorsky spolupracoval s redakcí humoru a satiry Čs. rozhlasu, kde působili Bedřich Zelenka, Blanka Töpferová a jiní. V zájezdových estrádních pořadech typu 70. let jsem absolvoval na 500 představení. Autorsky jsem souběžně s touto činností zpracovával scénáře pro komponované pořady pro přední umělce té doby: Eva Olmerová, Josef Hlinomaz, Helena Růžičková, Antonín Gondolán, Rony Marton, profesor Milan Bláha, Inkognito kvartet, KTO i Věra Čáslavská. Pro Československou televizi jsem napsal několik scénářů krátkometrážních filmů, soutěžních pořadů, také např. Bakalářů, které byly Čs. televizí zpracovány a odvysílány.  Mým kulturním aktivitám udělal konec rok 1975, kdy mi byla odebrána licence za menší politické zakolísání v minulých letech. V tomtéž roce jsem se stal členem Mimického sboru při hereckém souboru Divadla na Vinohradech, kde působím doposud.  V roce 2005 jsem začal již 30. divadelní sezónu. Ve jmenovaném divadle jsem absolvoval přes 40 premiér za spolupráce 20 režisérů.  V roce 1982 jsem po pěti semestrech ukončil studium na Krajské konzervatoři ve speciálním studijním oboru: moderování společenských pořadů, stavba scénářů a soutěžních pořadů. Tím jsem obhájil i svoji novou kvalifikaci, která mi povolovala přístup k mikrofonu.  Založil jsem s kolegou Alešem Svobodou dětský soubor MADETKA, který spolehlivě fungoval po několik sezón.  Své krátké působení v Čs. televizi jsem musel z pracovních důvodů ukončit. Po roce 1990 jsem se jako asistent produkce podílel na natáčení filmů s pohádkovými motivy - jako Anička s lískovými oříšky a jiné.  V tomto období začala i moje úspěšná spolupráce s nahrávacím studiem TONIKA, jež trvá dodnes. Ve studiu, sídlícím v Braníku, ozvučujeme texty knih pro nevidomé. Za dvanáct let jsem načetl 13 knih. Moje divadelní činnost se neomezovala jenom na vinohradské jeviště, po dvě sezóny jsem hostoval v Divadle na Palmovce a o něco později - s divadelní skupinou režiséra Štěpána Chaloupky a Jaromíra Husáka - jsem hrál v Divadle v Řeznické a v Divadelním studiu RUBÍN. Spolupracuji dále s Masarykovou akademií umění při koncertech a také moderuji významné akce, jako například předávání kulturních cen. V roce 2003 jsem byl oceněn za uměleckou a kulturní činnost Cenou Rudolfa II. V současné době je pro mne zajímavou spolupráce s Literárně dramatickým klubem Dialog na cestě, který byl založen na faře u sv. Mikuláše v NO CČSH Praha 1 - Staré Město a kam jsem v roce 2004 poprvé přišel. Klub obětavě organizuje a vede jeho zakladatelka, paní PhDr. Olga Nytrová, které jsem za hodně vděčen. Po stránce organizační pomáhám s telefonáty v souvislosti s akcemi, podílím se na přípravě a realizaci vystoupení např. v Brně, Písku, na Podorlicku. Obzvláště se těším na zájezd do Olomouce, svého rodného města.    V přátelském prostředí klubu, nyní sídlícím ve Vítkově ul. 13, se dobře spolupracuje, vznikly tvůrčí kontakty, které jsou inspirativní. Těšilo mě například společné vystoupení v Diagnostickém ústavu v Dobřichovicích a další akce, při nichž si užíváme herecké i literární a výtvarné tvůrčí momenty a máme společní vize. Také spolupráce na webových stránkách je zajímavá a podnětná, slibuje nové možnosti, je stále čím se nechat překvapovat.

 

Motto: Per aspera ad astra - Obtížnou cestou ke hvězdám.

lonicek

Powered by PD CČSH