Členové a hosté

Poláková Miroslava, PhDr. Ph.D.

polakova.jpg

polakova

"PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D."

*  PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. nar. 6.10.1955, Uherské Hradiště. Vdaná, manžel Michal Polák, nar. 1952, Česká zbrojovka Uh.Brod. Syn Mgr. Michal Polák, nar. 1978, interní doktorandské studium archeologie FF MU Brno na téma Bošácká kultura na MoravěPracoviště  * Gymnázium Uherské Hradiště od roku 1981 doposud. Velehradská 218, 686 01 Uherské Hradiště, Český jazyk -dějepis * Externí výuka na FF UKF v Nitře na Katedře kulturologie-2008/9 (Židovská kultura) , 2010/2011(Etnické minority v Evropě).Funkce na pracovišti  * Středoškolská učitelka předmětů čeština a dějepis. Dříve předsedkyně předmětové komise dějepisu, členka širšího vedení školy.Vzdělání a akademická kvalifikace  * 2010, Ph.D. obhájení dizertační práce na téma Protifašistický odboj na Uherskobrodsku v letech 1939 – 1945. 1982: státní zkouška, historie, PhDr., Filozofická fakulta UJEP, Brno 1981: ukončení studia, státní zkouška, historie, FF UJEP, Brno 1980: státní zkouška, jazyk český, FF UJEP, Brno 1975: maturitní zkouška, ukončení studia, Gymnázium J.A.K. Uh. Brod. Přehled zaměstnání  * 1981/82 doposud: Gymnázium Uherské Hradiště, středoškolská učitelka, čeština a dějepis.  * 2008/2009 externě FF UKF Nitra, Katedra kulturologiePedagogická činnost  * Čtyřhodinové a dvouhodinové semináře z dějepisu pro maturanty, přednášky pro studenty i vyučující J. A. Komenský a jeho vazby k regionu UB, Dějiny holocaustu, Evropská unie atd. Zavedla jsem každoroční pravidelné dějepisné exkurze pevnost Bouda, Slavkov, Modrá, Velehrad, Salaš, Carnuntum, Asparn Hodonín, Mikulčice. Zavedla jsem týdenní dějepisné výukové kurzy na konci školního roku pro studenty gymnázia od roku 1991 např. na Velehrad, do Tábora, do Strážnice, na Lukov, do Provence, na Podkarpatskou Rus, Litvu, do rumunského Banátu, po stopách Řeků v Turecku (Trója, Efesos..) atd. Od roku 1992 každý druhý rok organizuji exkurze do Krakova a Osvětimi se 120 studenty. Další dosavadní činnost - režie akademií Gymnázia UH od roku 1995. Předseda poroty krajského kola SOČ, vedení prací SOČ, přes deset let vypracování přijímacích zkoušek na gymnázium z jazyka českého, členka komise pro tvorbu rámcově vzdělávacích plánů, spolupráce s ČSBS v Uh. Hradišti, autorka projektu česko – slovenské vztahy (Spolupráce s Gymnáziem M.R.Štefánika v Novém Mestě nad Váhom, přednášky, výměnné exkurze, výukové projekty, akademie), účast na dvou čtyřdenních seminářích o holocaustu v Terezíně 2005 a 2006. Účast na mezinárodním čtyřdenním semináři o holocaustu v Osvětimi 2007, účast na 1desetidenním semináři o studiu holocaustu v Yad Vashem v Jeruzalémě 2008, zapojení studentů do soutěží Války - neválky, přednáška na mezinárodním kolokviu Internační tábor Svatobořice 2007, spolupráce se Slováckým deníkem – vydávání seminárních prací studentů z historie regionu, vydávání vlastních článků, organizátorka dějepisné konference pro pedagogy a historiky k 750. výročí založení Uh. Hradiště v roce 2007 na GUH, referát o vlastní pedagogické činnosti v Muzeu J.A. Komenského v Praze, organizátorka setkání studentů s významnými osobnostmi na půdě školy (exprezident Rudolf Schuster, spisovatelé Ludvík Kundera, Antonín Bajaja, Jozef Leikert, Jan Kryl atd…)Vědeckovýzkumná činnost  * Spolupráce s ČSBS a Slováckým muzeem v Uh.Hradišti, získávání informací pro kartotéku OV ČSBS v Uh. Hradišti. Bojovali proti fašismu. Medailony odbojářů.(členka Muzejního spolku UH  * Protifašistický odboj na Uherskobrodsku – vytvoření vlastního archivu odbojové činnosti na Uherskobrodsku po dobu více než 20 let. * Jan Amos Komenský  * Ladislav Mňačko a jeho spojitost s Valašskými Klobouky a událostmi na PloštiněOcenění  * Pamětní list OV ČSBS k 55. výročí osvobození vlasti Pamětní list OV ČSBS k 60. výročí osvobození vlasti. * International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust, říjen 2007 – certifikát pro výuku holocaustu.  * The International School for holocaust Studies Jerusalem, Yad Vashem - for Educators from CR, říjen 2008 – certifikát pro výuku.  * Ocenění za dosavadní pedagogickou činnost na Gymnáziu Uherské Hradiště v červnu 2010 v rámci projektu „Nejlepší je být nejlepší“

polakova
polakova
polakova
polakova

polakova

Powered by PD CČSH