Členové a hosté

Rak Štěpán, Prof.

rak

"Rak Štěpán, Prof."

  *1945. Světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie muzických umění. Je autorem celé řady komorních i symfonických děl, zejména však skladeb pro sólovou koncertní kytaru, jež jsou součástí stálého koncertního repertoáru předních světových interpretů. Svá hudební díla vydává tiskem i na deskách a to jak u nás, tak i v zahraničí. Na svých častých zahraničních cestách vystupuje rovněž v programech televizních a rozhlasových stanic. Štěpán Rak se stal prvním pedagogem kytarové hry v historii pražské AMU, kde vyučuje od roku 1982. Před tím působil několik let ve Finsku, kam byl pozván, aby pomohl vytvořit základy moderní kytarové školy ve Skandinávii. Díky své unikátní kytarové technice a naprosto převratnému pojetí hry se velmi rychle stal jedním z nejvyhledávanějších kytarových pedagogů současného světa. Je pravidelně zván na koncertní a přednášková turné předních světových univerzit. Jeho bohaté zkušenosti nyní přitahují četné zahraniční stipendisty na Akademii muzických umění v Praze, kde v současné době působí jako profesor kytarové hudby. Připomeňme alespoň to nejpodstatnější z posledních let. V roce 2000 byl Štěpán Rak jmenován historicky prvním vysokoškolským profesorem kytary České republiky. V roce 2001 vystoupení na moskevské konzervatoři P. I. Čajkovského, koncertní projekt v Mexiku s Alfredem Strejčkem k poctě J. A. Komenského VIVAT COMENIUS. V roce 2002 na prestižním světovém festivalu Moskevský podzim. K třiasedmdesáti zemím, které do té doby se svou kytarou navštívil, přibylo v tomto roce ještě Japonsko. V roce 2003 vychází společná kniha Jaroslavy Urbanové a Štěpána Raka KYTARA, MÁ LÁSKA. V roce 2003 se Štěpán Rak intenzivně věnuje skladatelské a pedagogické činnosti. Pořádá řadu seminářů a mistrovských kurzů a s velkým zájmem se setkává také jeho KYTAROTERAPIE. V únoru roku 2004 byl Štěpán Rak pozván na koncertní vystoupení jako první český kytarista do Číny. V divadle v Pekingu oslnil svým koncertem Chvála čaje. V březnu 2004 je hostem mezinárodního kytarového festivalu Světoví mistři kytary, který se konal v Kalifornii v USA, kde se s velikým ohlasem setkala Rakova celovečerní suita pro sólovou kytaru Dvacet tisíc mil pod mořem.

rak

Powered by PD CČSH