Členové a hosté

Tomeš Vladimír

tomes.jpg

tomes

"Vladimír Tomeš"

(nar. 1930 v Dolní Poustevně).  V roce 1952 absolvoval hereckou fakultu DAMU v Praze a několik sezón hrál v oblastních divadlech v Mladé Boleslavi, Hradci Králové a v Příbrami. Vedle své herecké činnosti organizoval na oblasti i večery poezie. Toto zájmové zaměření ho v roce 1961 přivedlo do Českého rozhlasu. Jako režisér literárních a dramatických pořadů pracoval dlouhá léta v plzeňském studiu, od roku 1976 pak v Praze, kde externě působí dodnes. Pro rozhlas vznikly i jeho první pokusy překladatelské. K širšímu rozvíjení této činnosti ho podnítilo zvláště přátelství s německým dramatikem Tankredem Dorstem, s nímž se seznámil v roce 1967. Přeložil doposud 11 jeho her, včetně rozsáhlé fresky "Merlin aneb Pustá zem", uvedené poprvé v roce 1987 v Realistickém divadle v Praze. Dále ji uvedlo Národní divadlo v Brně (1996), Západočeské divadlo v Chebu (2001) a Moravské divadlo v Olomouci (2005). (Knižní vydání "Merlina" v nakladatelství Větrné mlýny 1998). Na studiové scéně Národního divadla v Praze (v Divadle Kolowrat) byl uveden v roce 1995 Dorstův "Pan Paul", na Malé scéně Městského divadla ve Zlíně jeho "Legenda o nebohém Jindřichovi" (1999) a v Divadle Husa na provázku v roce 2003 hra "Já, Feuerbach". Vedle Dorstových her přeložil Vl. Tomeš mimo jiné i Bernhardova "Divadelníka", Kornfeldova "Žida Süsse", Goethova "Torquata Tassa" a několika divadly inscenovaný cyklus aktovek Arthura Schnitzlera "Anatol". Dvěma posledně jmenovaným divadelním titulům dal spolu s dalšími svými překlady z oblasti literaturyjako režisér i podobu rozhlasovou. V rozhlase byl natočen i jeho překlad Grillparzerovy tragedie "Vlny moře a lásky", v rukopisné podobě zatím zůstává překlad Kleistovy tragedie "Penthesileia". Knižně mu vyšly mimo jiné překlady A. Schnitzlera pod titulem "Slečna Elsa a jjiné povídky" (Odeon 1977), drobné prózy Petera Altenberga "Ten blázen Altenberg" (Lyra Pragensis 1982), deníky a dopisy Maxie Wanderové (Život skvělá alternativa - Odeon 1985), román Stefana Zweiga "Zpráva o králi Davidovi" (Orbis 1995), a svými básnickými i prozaickými překlady podstatně přispěl do několika svazků "Souborného díla Hermanna Hesseho" (nakladatelství Argo 1998-2001). Vlastní výbor drobných próz Hermanna Hesseho vydal pod názvem "Malé radosti" (Melantrich 1993), výbor veršů téhož autora "Psáno do písku" vyšel v nakladatelství BBart v roce 2004. V současné době vychází jeho převyprávění příběhu Achillea a Penthesileie podle "pokračovatele Homéra" Quinta ze Smyrny v nakladatelství Bonaventura s lepty Jana Kavana.

tomes

Powered by PD CČSH