Členové a hosté

Tonzar David, Th.D., h. doc

"Tonzar David ThDr., Th.D., h. doc"

 *1972. Absolvent HTF UK, vysokoškolský pedagog v Praze i Bratislavě. Založil ve spolupráci s pražským biskupem Mgr. K. Bicanem Husův institut teologických studií. Publikováno: Teologická propedeutika: uvedení do studia teologie, církve a náboženského života, Praha Karolinum 1999; dále Vznik a vývoj novodobé husitské teologie a Církev československá husitská, Praha Karolinum 2002.

tonzar

Powered by PD CČSH