Členové a hosté

Tonzarová, Hana ThDr. Th.D.

Portrét H. Tonzarové od K. Cudlína malý formát
Portrét H. Tonzarové od K. Cudlína malý formát

Požehnané jsou ty chvíle, kdy se dotkne náš duch nekonečna a z prchavého okamžiku spojení vznikne báseň, píseň, či jiné umělecké dílo. Tak vnímá svou tvorbu, jako shůry darovanou. Dříve, než se naučila písmena, což bylo v pěti letech, zapisovala si již noty, neb od čtyř let začala v hudební škole hrát na klavír a to až do svých osmnácti. První básničku publikovala v dětském časopise Ohníček, na prvním koncertě v pěti letech hrála Popelku od Jana Páleníčka. Mezi její nejoblíbenější autory v pozdějších letech patřil F. Chopin, B. Martinů a L. Janáček, jejichž skladby, které hrála, jí přenášely do jiných sfér. S vděčností za to, že v ní maminka rozvíjela lásku k hudbě i slovu, o něž s grácií pečoval též její dědeček, maminky tatínek (všichni tři byli a jsou duchovními Církve československé husitské), píše a skládá s přestávkami většími, či menšími, dle míry a náročnosti studia, výuky a práce, stále. Na gymnáziu se jistě po vzoru starší sestry Evy setkala s tzv. prokletými básníky, oblíbila si a recitovala však staršího francouzského básníka Francoise Villona. Po studiích na Husitské teologické fakultě UK, kde téměř výhradně četla teologické a filosofické spisy, objevila po letech znovu Karla Čapka, F. Werfela, či W. Goetheho. Od počátku ji provází také zpěv, od dětství ve sborech a posléze i sólový. Již jako dítě zakusila s Příbramským dětským sborem zvláště na některých koncertech i mimo tradiční domovskou scénu (kupř. v čase před revolucí v r. 1989 za „železnou oponou“ ve Švédsku), onu nepopsatelnou atmosféru, kdy se nebeské stýká s pozemským, snad zvláště i díky vřelému přijetí a nadšení posluchačů. Či kdy se otevře hlubina bytí v gotické klenbě kostela, jehož prostorem se linou zvuky husitské písně (kupř. když již jako přednostka odboru pro ekumenu a vnější vztahy CČSH zpívala na otevření výstavy o husitství, které byla kurátorkou: Stále živá historie). Podobně je tomu i se sborem, který od r. 1999 vede, Komorním sborem Mistra Jakoubka ze Stříbra, pro který příležitostně též i skládá. Základem repertoáru sboru je nejstarší (husitská) a nejmladší (současná) duchovní hudba. Neopakovatelné představení oratoria R. Pachmana M. J. Hus nejprve na scéně Moravského divadla v Olomouci a pár dní na to na Staroměstském náměstí v r. 600. výročí M. J. Husa v r. 2015, které sledovalo 15.000 diváků, ale i tradiční vánoční a velikonoční koncerty v domovském Sboru CČSH Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách, či další vystoupení doma i v zahraničí, jsou vždy nezachytitelnou a jen v nitru uložitelnou chvíli, kdy zpěváci spolu a též s posluchači zakouší ono harmonické souznění. I přesto, že se sborem vydala již tři CD a pracují na čtvrtém ke 20. výročí, autentičnost okamžiku setkání je nenahraditelná. Dosud největším jejím počinem je liturgie pro mladé, kterou složila – hudbu a současně i slova – obojí přišlo znenadání a po letech je nyní v přípravě k vydání demo nahrávky. Vrcholným setkáním je jí služba liturgie Církve československé husitské, kdy vprostřed shromážděného společenství je přítomen Kristus - prožívané tajemství víry - která je zdrojem veškerého dalšího. Jakýmsi odskočením ze světa církve a teologie, kterou učí (na HTF UK a na Husově institutu teologických studií) jsou více než deset let vystoupení s básníkem Jiřím Weinbergerem a hudebníky, jehož některé texty zhudebnila a společně s ním je i recituje v komponovaných pořadech, které svou autenticitou a nezařaditelností, byť v tzv. sekularitě, podpořené hrou se slovy, jsou oním průnikem našeho světa a věčného Logos. Jen skrze něj a ve spojením s ním je naše bytí i umění skutečně autentické a Lásku zprostředkovávající.

Powered by PD CČSH